Zasłużeni dla Miasta i Gminy Pelplin

Kilka słów o medalu „Zasłużony dla Miasta o Gminy Pelplin”

Medale dla zasłużonych dla Miasta i Gminy Pelplin nadawane są w Pelplinie od 1978 r. Do dziś nadano łącznie 128 medali. Ideą ustanowienia medalu „Zasłużony dla Gminy i Miasta Pelplin” jest wyróżnienie osób, stowarzyszeń, organizacji społecznych, fundacji i podmiotów gospodarczych zasłużonych dla Miasta i Gminy Pelplin.

Zgodnie z Regulaminem nadania medalu „Zasłużony dla Gminy i Miasta Pelplin” wniosek o nadanie Medalu mogą złożyć:

 • Przewodniczący Rady Miejskiej w Pelplinie,
 • Komisja Rady Miejskiej w Pelplinie,
 • Burmistrz Miasta i Gminy Miasta Pelplin,
 • Organizacje społeczne, stowarzyszenia i fundacje, podmioty gospodarcze.

Medale nadają Radni Rady Miejskiej w Pelplinie, podejmując decyzję w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów w obecności 2/3 ustawowego składu Rady.

Osoby, które otrzymały medale w 1978 r.

W 1978 roku Medale Zasłużony dla Miasta i Gminy Pelplin otrzymały następujące osoby:

 1. Bartoszek Władysław
 2. Klepinowska Janina
 3. Tocha Leon
 4. Sowiński Aleksander
 5. Ciebiera Tadeusz
 6. Kleister Serwiliusz
 7. Kosmalski Kazimierz
 8. Wanke Brunon
 9. Wiecki Jan
 10. Chmielecki Brunon
 11. Gładykowski Bronisław
 12. Ratajczak Franciszek
 13. Solecka Krystyna
 14. Demski Jerzy Henryk
 15. Dzwonkowski Józf
 16. Krygiel Stanisław
 17. Linowski Stefan
 18. Cetera Jan
 19. Nabakowska Klara
 20. Pielecki Henryk
 21. Dembowski Stanisław
 22. Sadowski Gabriel
 23. Dąbrowska Monika
 24. Lewandowski Boleslaw
 25. Raczkowski Czesław
 26. Kaszowicz Adam
 27. Krok Marian
 28. Mierzwicki Roman
 29. Połomski Edmund
 30. Fidos Jan
 31. Lewandowska Jadwiga
 32. Nagórski Franciszek
 33. Pykron Sylwester
Osoby, które otrzymały medale w 1988 r.

W 1988 roku Medale Zasłużony dla Miasta i Gminy Pelplin otrzymały następujące osoby:

 1. Partyka Stanisław
 2. Puczyński Józef
Osoby, które otrzymały medale w 1994 r.

W 1994 roku Medale Zasłużony dla Miasta i Gminy Pelplin otrzymały następujące osoby i firmy:

 1. Borcz Tadeusz
 2. Gąsiorowski Lesław
 3. Roskwitalski Jan
 4. Ks. prof Mross Henryk
 5. Drukarnia Wydawnictwa „Bernardinum” w Pelplinie
Osoby, które otrzymały medale w 1995 r.

W 1995 roku Medale Zasłużony dla Miasta i Gminy Pelplin otrzymały następujące osoby i firmy:

 1. Szyc Aleksandra
 2. Szyc Antoni
 3. Zaborowska Barbara
 4. Wasiuk Jadwiga
 5. Wilczewska Stefania
 6. Ks. Mross Bernard
 7. Wydawnictwo „Bernardinum” w Pelplinie
Osoby, które otrzymały medale w 1996 r.

W 1996 roku Medale Zasłużony dla Miasta i Gminy Pelplin otrzymały następujące osoby:

 1. Wysocki Stanisław
 2. Jagieliński Roman (Nadano Premierowi– w związku z wizytą w Pelplin w dniu 28.06.1996 r.)
Osoby, które otrzymały medale w 1998 r.

W 1998 roku Medale Zasłużony dla Miasta i Gminy Pelplin otrzymały następujące osoby:

 1. Kledzik Danuta (Kurator Oświaty i Wychowania Gdańsku – nadano 18.06.1998 r.)
Osoby, które otrzymały medale w 1999 r.

W 1999 roku Medale Zasłużony dla Miasta i Gminy Pelplin otrzymały następujące osoby:

 1. Ks. Infułat Buxakowski Jerzy
 2. Serocki Tadeusz
 3. Solecki Bogdan
 4. Brzeziński Seweryn
Osoby, które otrzymały medale w 2000 r.

W 2000 roku Medale Zasłużony dla Miasta i Gminy Pelplin otrzymały następujące osoby:

 1. Dettlaff Augustyn (Członek OSP – za duży wkład w niesieniu pomocy – nadano 30.06.2000)
 2. Grabowski Izydor (Członek OSP – za duży wkład w niesieniu pomocy – nadano 30.06.2000)
 3. Hibner Czesław (Członek OSP – za duży wkład w niesieniu pomocy – nadano 30.06.2000)
 4. Kosiecki Roman (Członek OSP – za duży wkład w niesieniu pomocy – nadano 30.06.2000)
 5. Borys Ryszard (Sołtys – za zaangażowanie na rzecz środowiska wiejskiego – nadano 30.06.2000)
 6. Rąbała Bolesław (Sołtys – za zaangażowanie na rzecz środowiska wiejskiego – nadano 30.06.2000)
 7. Reszka Jan (Sołtys – za zaangażowanie na rzecz środowiska wiejskiego – nadano 30.06.2000)
 8. Słomski Jarosław (Sołtys – za zaangażowanie na rzecz środowiska wiejskiego – nadano 30.06.2000)
 9. Bruski Wacław (Przewodniczący Rady Miejskiej I i III kadencji za zaangażowanie na rzecz społeczeństwa Gminy Pelplin – nadano 30.06.2000)
 10. Wysocki Rufin (Przewodniczący Rady Miejskiej II kadencji za zaangażowanie na rzecz społeczeństwa Gminy Pelplin – nadano 30.06.2000)
 11. Modrzejewski Marek (Zastępca Burmistrza I kadencji za zaangażowanie na rzecz społeczeństwa Gminy Pelplin – nadano 30.06.2000)
 12. Stanuch Andrzej (Burmistrz GiM II kadencji za zaangażowanie na rzecz społeczeństwa Gminy Pelplin – nadano 30.06.2000)
Osoby, które otrzymały medale w 2001 r.

W 2001 roku Medale Zasłużony dla Miasta i Gminy Pelplin otrzymały następujące osoby i instytucje:

 1. Noc Mieczysław (za zasługi na rzecz rozwoju sportu – Nadano 28.06.2001)
 2. Szlaga Jan Bernard (Biskup pelpliński – nadano 26.09.001)
 3. Ks. Kuniszewski Andrzej (za promowanie Gminy poza granicami – nadano 26.09.001)
 4. Wyższe Seminarium Duchowne (w związku z 350 rocznicą istnienia – nadano 26.09.2001)
Osoby, które otrzymały medale w 2005 r.

W 2005 roku Medale Zasłużony dla Miasta i Gminy Pelplin otrzymały następujące osoby:

 1. Jabłoński Wiesław
 2. Klimek Henryk
 3. Kluczewski Zbigniew
 4. Pruszyński Roman
 5. Sławińska Maria
 6. Świtała Wiesław
 7. Wanke Wojciech
 8. Wasiuk Józef
 9. Żuraw Jan
 10. Czapiewska Maria
 11. Zgoda Grażyna
Osoby, które otrzymały medale w 2006 r.

W 2006 roku Medale Zasłużony dla Miasta i Gminy Pelplin otrzymały następujące osoby i instytucje:

 1. Błędzki Tadeusz
 2. Liss Andrzej
 3. Rogaczewski Ryszard
 4. Wiśniewski Bogdan
 5. Zgoda Zbigniew
 6. Koło Gospodyń Wiejskich w Międzyłężu
 7. Polski Związek Wędkarski Koło Nr 53 w Pelplinie
 8. „Informator Pelpliński”
 9. Kłodda-Demska Krystyna
 10. Wiśniewska Elżbieta
 11. Landowski Klemens
Osoby, które otrzymały medale w 2010 r.

W 2010 roku Medale Zasłużony dla Miasta i Gminy Pelplin otrzymały następujące osoby i instytucje:

 1. Jan Krajnik
 2. Jerzy Dobrzyński
 3. Ks. Kanonik Jerzy Krygier
 4. KGW Rajkowy
 5. Jadwiga Lotkowska
 6. Jan Kozłowski
 7. Mieczysław Struk
 8. Marek Biernacki
 9. Włodzimierz Kubiak
 10. Mirosława Wolfahrt
 11. Kazimierz Libiszewski
 12. Czesław Walkusz
 13. Janina i Józef Rzeszotek
 14. Maria Wierzbicka
 15. Maciej Płażyński
 16. Ks. Infułat Stanisław Grunt
 17. Grzegorz Watkowski
 18. KGW Bielawki
 19. Jolanta Ligmanowska
 20. KGW Gręblin
 21. Lech Sobieralski
 22. Ewa Ziemann
 23. Ks. Prałat Tadeusz Brzeziński
 24. Collegium Marianum – Liceum Katolickie im. Jana Pawła II w Pelplinie
 25. Alicja Słyszewska
 26. Ryszard Kuczkowski
 27. KGW Rożental
 28. Prof. Jerzy Brzeziński
Osoby, które otrzymały medale w 2011 r.

W 2011 roku Medale Zasłużony dla Miasta i Gminy Pelplin otrzymały następujące osoby i instytucje:

 1. Ksiądz Biskup pomocniczy Biskup tytularny Acqua Alba Bizacena Piotr Krupa
 2. Anna Nagajewska
 3. Zenon Szela
 4. Jerzy Kalf
 5. Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Janusza St. Pasierba w Pelplinie
 6. Beata Kwiatkowska
 7. Kamila Thiel Ornass
 8. Ks. Bp Piotr Krupa
 9. Kazimierz Guz
 10. Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Faure
 11. Helena Bryńska
 12. Krystyna i Stanisław Rąbała
 13. Leszek Meler
 14. Stanisław Lichnerowicz
 15. Elżbieta i Adam Kwidzyńscy
 16. Bank Spółdzielczy w Skórczu / o Pelplin
 17. Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Janiny Garści w Tczewie / filia w Pelplinie
Osoby, które otrzymały medale w 2012 r.

W 2012 roku Medale Zasłużony dla Miasta i Gminy Pelplin otrzymały następujące osoby i instytucje:

 1. Monika Krajnik – Sweczkowska
 2. Teresa Czarnecka
 3. Seamus Hunt
 4. Andrzej Chojnacki
 5. Andrzej Fisik
 6. Maria Daszkiewicz
 7. Wiesław Wuttrich
Osoby, które otrzymały medale w 2013 r.

W 2013 roku Medale Zasłużony dla Miasta i Gminy Pelplin otrzymały następujące osoby i instytucje:

 1. Henryk Muszyński
 2. OSP Pelplin
 3. Muzeum Diecezjalnemu im. bpa Stanisława Wojciecha Okoniewskiego w Pelplinie.
 4. Adela Rulińska
 5. Zdzisław Waśniewski
 6. Tadeusz Szczeblewski
 7. Kazimierz Solecki
Osoby, które otrzymały medale w 2014 r.

W 2014 roku Medale Zasłużony dla Miasta i Gminy Pelplin otrzymały następujące osoby i instytucje:

 1. Ks. Anastazy Nadolny
 2. Lucyna Bielińska
 3. Czesława Steba