Realizacja zadań NGO-JST

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

(01.07-31.07) Aktywny Senior

Celem zadania było aktywizowanie grupy ok. 40 seniorów, mieszkańców Pelplina i okolic, a także integracja środowisk, poprawa jakości życia i profilaktyka zdrowotna. Wykonanie zadania rozpoczęło się 28 lipca 2011 r. wycieczką do miejscowości Szteklin. Tam odbyła się biesiada przy ognisku. Atrakcją wycieczki była kąpiel w jeziorze, pływanie kajakami po jeziorze, spacer z kijkami (Nordic Wolking), gra w badmintona, konkursy, gry oraz wspólna zabawa.

Organizacja realizująca zadanie: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego z siedzibą w Tczewie
Kwota dotacji: 720 zł

(30.04-20.11) IV Kociewskie Igrzyska Sportowe Osób Niepełnosprawnych Pelplin Pomorze 2011 Razem łatwiej szybciej i przyjemniej – kampania na rzecz świadomej integracji

W ramach zadania ponad 300 sportowców niepełnosprawnych miało okazję uczestniczyć w imprezie, którą w charakterze widza oglądało 650 osób. Publiczność miała okazję przekonać się że impreza współorganizowana przez osoby niepełnosprawne jest ciekawa, dynamiczna a rywalizacja niepełnosprawnych sporowców dostarcza wiele ciekawych wrażeń.

Dyscypliny były dobrane w taki sposób, aby umożliwić start wszystkim osobom bez względu na możliwości fizyczne. Odbyły się dyscypliny typowo olimpijskie np. bieg na 100, 400 i 4×400, skok w dal oraz gry i zabawy, np. skok z miejsca, rzut do celu.

Do udziału w Igrzyskach zaproszeni zostali: Jarosław Jakimowicz, Michał Chorosiński, Tomasz Schimscheiner, Tomasz Kalczyński, Grzegorz Staszewski, Leszek Blanik, Jarosław Dymek, Sławomir Toczek, Piotr Szymiec, Mariusz Noskwiak oraz Jacek Dymek. Ceremonii wręczania medali zwycięzcom dokonali aktorzy oraz gwiazdy sportu co sprawiło, że uczestnicy Igrzysk czuli się wyjątkowo i dumnie.

Projekt realizowany był na przestrzeni kilku miesięcy, działania odbywały się w kilku etapach. Pierwszy etap – okres przygotowań, kampanii promującej projekt, odbywał się na terenie Pomorza, trwał do dnia imprezy i uczestniczyło w nim 60 wolontariuszy i 21 organizatorów niepełnosprawnych uczestników WTZ Caritas Pelplin. Kolejnym etapem projektu była sama impreza – IV Kociewskie Igrzyska Sportowe Osób Niepełnosprawnych odbyły się 18 czerwca 2011 r. na stadionie miejskim w Pelplinie. Działania były realizowane przez ponad 60 wolontariuszy, niepełnosprawnych uczestników WTZ. Kolejny etap to czas po igrzyskach. Czas podsumowań, weryfikacji realizowanych zadań, porównań wyników, promocji Igrzysk w mediach.

O igrzyskach informowała oficjalna strona internetowa Igrzysk www.igrzyska.wtzarchiwum.pelplin.pl

Organizacja realizująca zadanie: Caritas Diecezji Pelplińskiej
Kwota dotacji: 7 400 zł

(29.06 – 08.07) Wypoczynek dzieci i młodzieży

Głównym założeniem realizacji turnusu kolonijnego dla dzieci i młodzieży był atrakcyjny, radosny i bezpieczny wypoczynek.. Turnus kolonijny realizował program edukacyjno – kulturalny (przyswajanie umiejętności zachowania się w grupie ,środowisku i różnych sytuacjach okolicznościowych, ponadto bezpiecznego korzystania z przebywania nad wodą i innych atrakcyjnych miejscach ).Koloniści zapoznały się z regionem i tradycjami kaszubskimi . Turnus kolonijny zawierał dużo elementów prozdrowotnych, takich jak zawody sportowe, pływanie, wycieczki piesze, itp. Ponadto realizowany był program profilaktyczno-edukacyjny z zakresu zapobiegania przemocy i przestępczości, na temat szkodliwości tytoniu, nadużywania alkoholu. Treści te były przekazywane uczestnikom wypoczynku poprzez pogadanki okolicznościowe, rozmowy w mniejszych grupach oraz wykonywanie rysunków na ten temat. Na koloniach dzieci miały okazję do nauki  właściwego zachowania się w różnych sytuacjach, rozwijały swoją twórczość.

W ramach zadania zrealizowano:
.   wycieczki piesze do Swarzewa i  Rzucewa
.  podróże statkiem i jachtami po zatoce
.  wycieczka turystyczna na Hel w tym zwiedzanie fokarium
– wycieczka krajoznawcza w Gniewinie
– zwiedzanie grotów Mechowskich
.  zwiedzanie  półwyspu helskiego  ( Jurata , Jastarnia )
.  zwiedzanie Muzeum Obrońców Wybrzeża, przejażdżka kolejką wąskotorową,
.  zwiedzanie Pucka w tym pomnika Gen. Hallera patrioty kaszubskiego , Antoniego
Abrahama , dębu poświęconego Papieżowi  Janowi Pawłowi II
. wycieczka krajoznawcza do Wejherowa i Władysławowa
– zabawca w parku linowym- Centniewo
. piknik ( łowienie ryb, gra w siatkówkę, zwiedzanie mini zoo i smażenie kiełbasek )
w gospodarstwie agroturystcznym  w miejscowości Reszki
. nauka pływania pod okiem ratownika
.  gry i zabawy integracyjne ,  dyskoteki  i konkursy
. zapoznanie z tradycjami i regionem kaszubskim ( pogadanka z  przedstawicielem
domu kultury  w Pucku )
. codzienny udział we mszy świętej

Organizacja realizująca zadanie publiczne: Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wielkim Garcu
Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Pelplin: 2 200 zł

(01.09-31.12) Organizacja „Dnia Seniora” i spotkania opłatkowego dla osób w wieku emerytalnym

W ramach zadania 21 października 2011 r.  zorganizowane zostało spotkanie dla osób starszych w wieku emerytalnym, z okazji Dnia Seniora. Udział w spotkaniu wzięło 50 osób. W okresie przed Bożym Narodzeniem (21 grudnia 2011 r.) odbyło się spotkanie opłatkowe dla 50 osób. Adresatami zadania były to osoby starsze i weku emerytalnym, osamotnieni mieszkańcy Pelplina, których nie stać na korzystanie z komercyjnych form spędzania wolnego czasu. Osoby objęte pomocą były kierowane do PKPS przez służby socjalne.

Organizacja realizująca zadanie: Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Zarząd Wojewódzki
Kwota dotacji: 1000 zł

(01.07-3108) Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w ramach zajęć „Parafialnego Centrum Dzieci i Młodzieży”

Celem zadania było podwyższenie jakości spędzania wolnego czasu, prorogowanie zdrowego i higienicznego stylu życia, kształtowanie osobowości, wpieranie i stymulowanie rozwoju społecznego dzieci i młodzieży, wzmacnianie pozytywnych więzi środowiskowych, rozwijanie pozytywnych wzorców, nauczenie współpracy w grupie, uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka.

Bogaty i ciekawy program pozwolił na pełną realizację zamierzonych celów. W czasie wypoczynku realizowany był program edukacyjny „Cudze chwalicie swego nie znacie”, który poświęcony był historii Pelplina i wpisał się w obchody 80. Rocznicy nadani miastu praw miejskich.
Wyjazd ten był dla uczestników formą nagrody za całoroczną wytężoną pracę na rzecz społeczności parafii katedralnej.

Każda grupa realizowała program dydaktyczno – wychowawczy, który urozmaicały piszesz wycieczki po najbliższej okolicy, kąpiele w jeziorze, rozgrywki sportowe oraz wyjazdy autokarowe w czasie, których dzieci zwiedzały Sopot i miały możliwość  wziąć udział w seansie filo mym w Multikinie. Każda z grup mała też okazję wypoczywać w Parku Wodny w Kościerzynie.

Organizacja pozarządowa realizująca zadanie: Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Pelplinie
Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Pelplin: 3 700 zł

(01.04-31.07) Akademia Pamięci

Działania pod hasłem Akademia Pamięci rozpoczęły się w kwietniu 2011 roku, kiedy to 35 osobowa grupa młodzieży rozpoczęła kurs szybkiego czytania i zapamiętywania. Zajęcia odbywały się w mniejszych grupach, raz w tygodniu dla każdej z grup w sumie 10 spotkań po 2 h dla każdej z grup, na zakończenie cyklu spotkań odbyły się 4 spotkania wspólne. Zajęcia realizowane jako trening technik pamięciowych wraz z dodatkowymi zadaniami nauczyły młodzież wykorzystywania metod pamięciowych oraz umiejętności szybkiego czytania.

Podczas wspólnych spotkań w ramach zajęć powtórzono wszystkie zaprezentowane metody oraz skupiono się na stworzeniu gry pamięciowej dla dzieci i młodzieży z Pelplina. Młodzież uczestnicząca w kursie miała za zadanie przygotować fotografie ważnych miejsc w Pelplinie, które jednocześnie mogłyby pokazać piękno i atrakcyjność miasta. Fotografie zmontowano i wydrukowano w Wydawnictwie Bernardinum w Pelplinie. Dodatkowo młodzież przygotowała instrukcję do gry oraz zaprojektowała opakowania (woreczki) do gry, korzystając z pomocy rodziny oraz lokalnych przedsiębiorców. Woreczki zlecono do wykonania osobie prowadzącej działalność krawiecką w Pelplinie.

Po wykonaniu gry, młodzież zaprezentowała swój pomysł dzieciom uczestniczącym w letnim wypoczynku organizowanym przez Parafię Katedralną – realizując turniej pamięci, ponadto młodzież uczestnicząca w kursie w ramach integracji stworzyła również swój turniej pamięci.

Organizacja realizująca zadanie: Stowarzyszenie Miłośników Pelplina
Kwota dotacji: 2 200 zł

(01.10-31.12) Spotkania integracyjne seniorów

Celem zadania była aktywizacja grupy ok. 100 seniorów, mieszkańców Pelplina i okolic, a także integracja środowisk, poprawa jakości życia i profilaktyka zdrowotna.

W ramach zadania, 13 października 2011 r. obchodzono „Dzień Seniora”. Świętowanie rozpoczęto Mszą Świętą, następnie uczestnicy przeszli do restauracji „Solec”. Część oficjalną uświetnił występ szkolnego zespołu folklorystycznego „Gzuby z Pelplińskiej Dwójki”. Po przywitaniu zaproszonych gości, seniorów, złożeniu życzeń i podziękowań odbyła się biesiada i zabawa taneczna.

15 grudnia, odbyło się spotkanie opłatkowe z udziałem Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin Andrzej Stanucha. Podczas spotkania nie zabrakło tradycyjnych życzeń, dzielenia się opłatkiem, śpiewu kolęd, a także wizyty św. Mikołaja. Odwiedzono także z życzeniami członków Koła – osoby starsze, chore, wręczając im symboliczną paczkę.

Organizacja realizująca zadanie: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego z siedzibą w Tczewie
Kwota dotacji: 2 270 zł

(01.07-15.10) V Przegląd Zespołów Muzyki Dawnej w bazylice Katedralnej (impreza towarzysząca XI Jarmarkowi Cysterskiemu)

V Przegląd Zespołów Muzyki Dawnej w Bazylice Katedralnej stanowił imprezę towarzyszącą XI Jarmarkowi Cysterskiemu. Na V Przegląd zaproszono młodzieżowe amatorskie zespoły muzyki dawnej z całej Polski, które wykonują repertuar indywidualny (w sobotni wieczór) oraz wspólny (prezentowany podczas niedzielnego koncertu finałowego). Ich pobyt w Pelplinie koordynuje się również w programie z warsztatami historyczno – teatralnymi dla młodzieży szkół przygotowujących program historyczny (turniej i biesiada w sobotni wieczór). Dlatego też oferta skierowana była głównie do młodzieży z Pelplina i okolic oraz powiatu tczewskiego, która miała możliwość integrowania się z przybyłymi członkami młodzieżowych zespołów muzyki dawnej.  Przedsięwzięcie dało tez szansę zapoznania ze swoistym rodzajem muzyki, z którym zapewne kontakt ma rzadko.

Zaproszone zostały zespoły muzyki dawnej z Gdynim Raszkowa, Kalisza Pomorskiego oraz Drezdenka. W ramach zadania odbył się przemarsz zespołów przez miasto, zapraszający mieszkańców do uczestnictwa w prezentacjach, krótki koncert flażoletów przed Bazyliką Katedralną oraz dwugodzinny koncert konkursowy.

Drugą odsłonę Przeglądu stanowił 18 września 45 minutowy koncert galowy po Mszy Św. Jubileuszowej XI. Jarmarku Cysterskiego, po nim zespoły otrzymały podziękowania oraz upominki książkowe i gadżety z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin Andrzej Stanucha oraz Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Zabytków Pelplina Alicji Słyszewskiej. Po południu zespoły wzięły czynny udział w korowodzie jarmarcznym przemierzającym ulice Pelplina. Przez kolejne 4 godziny prezentowały muzykę dawną w obiektach pocystekich (krużganki, wirydarz, ogrody) podnosząc tym atrakcyjność imprezy.  Podczas niedzielnego popołudnia, na terenie dawnego opactwa cysterskiego młodzież zaprezentowała kulturę muzyczną w miejscach, w których mieszkańcy oraz turyści przyjeżdżający do Pelplina mogą odpocząć i napawać się pięknem lokalnej architektury, sztuki i przyrody.

Nazwa organizacji pozarządowej realizującej zadanie: Towarzystwo Przyjaciół Zabytków Pelplina
Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Pelplin: 3 900 zł

(01.03-30.09) Wesoła Stonoga na dwóch nogach

Projektem zostało objęte 30 dzieci. W ramach zadania zorganizowana została grupa szczudlarsko-teatralna składająca się z uczniów pelplińskich szkół, która swoimi występami uatrakcyjniła ważne wydarzenia szkolne, gminne i powiatowe, co wpłynęło korzystnie na atrakcyjność turystyczną Pelplina i promocję Powiatu Tczewskiego.

Uczestnicy zostali zapoznani z historią Pelplina i tradycją występów ulicznych, nauczeni bezpiecznego poruszania się na szczudłach oraz prostych sztuczek kuglarskich. Po zorganizowaniu grupy, zakupieniu szczudeł, strojów i rekwizytów oraz opracowaniu programu dzieci wraz z opiekunami uczestniczyły w różnych wydarzeniach: Jarmark Cysterski, Dni Pelplina, Dzień Dziecka, festyny.

Zobacz więcej <klik>

Nazwa organizacji realizującej zadanie: Stowarzyszenie Wesoła Stonoga
Kwota dofinansowania: 3 450 zł

(25.03 - 30.11) Pelplin – nasza mała ojczyzna 80-lecie nadania Pelplinowi praw miejskich

Celem zadania była promocja historii, kultury i tradycji Pelplin w roku 80 rocznicy przyznania praw miejskich, a także krzewienie idei małych ojczyzn wśród społeczności lokalnej, a szczególnie młodych ludzi, którzy aktywnie wzięli udział w konkursowej części zadania.

W ramach zadania odbyło się sympozjum z okazji 80 rocznicy nadania Pelplinowi praw miejskich z udziałem zaproszonych gości. W czasie sympozjum wygłoszone zostały trzy referaty. Wręczono nagrody laureatom konkursów. Wydana została także okolicznościowa publikacja „Pelplin 1931-2011”, którą otrzymali wszyscy uczestnicy sympozjum, laureaci konkursów i ich opiekunowie.

Organizacja realizująca zadanie: Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Oddział Kociewski
Kwota dotacji: 2 430 zł

Rok 2010

(01.07 – 15.10) IV Przegląd Zespołów Muzyki Dawnej w Bazylice Katedralnej (impreza towarzysząca X Jarmarkowi Cysterskiemu)

IV Przegląd Zespołów Muzyki Dawnej w Bazylice Katedralnej stanowił imprezę towarzyszącą X Jarmarkowi Cysterskiemu. Na IV Przegląd zaproszono młodzieżowe amatorskie zespoły muzyki dawnej z całej Polski, które wykonują repertuar indywidualny (w sobotni wieczór) oraz wspólny (prezentowany podczas niedzielnego koncertu finałowego). Ich pobyt w Pelplinie koordynuje się również w programie z warsztatami historyczno – teatralnymi dla młodzieży szkół przygotowujących program historyczny (turniej i biesiada w sobotni wieczór). Dlatego też oferta skierowana była głównie do młodzieży z Pelplina i okolic oraz powiatu tczewskiego, która miała możliwość integrowania się z przybyłymi członkami młodzieżowych zespołów muzyki dawnej.  Przedsięwzięcie dało tez szansę zapoznania ze swoistym rodzajem muzyki, z którym zapewne kontakt ma rzadko.

Zaproszone zostały zespoły muzyki dawnej z Raszkowa, Białegostoku oraz Świeradowa Zdrój 18 września zakwaterowane zostały w Hotelu „Nad Wierzycą”. 17 września Zespół z Drezdenka zapewnił oprawę muzyczną dla międzynarodowej konferencji z okazji XX-lecia szklaku cysterskiego. W ramach zadania odbył się przemarsz zespołów przez miasto, zapraszający mieszkańców do uczestnictwa w prezentacjach, krótki koncert flażoletów przed Bazyliką Katedralną oraz dwugodzinny koncert konkursowy.

Drugą odsłonę Przeglądu stanowił 19 września 45 minutowy koncert galowy po Mszy Św. Jubileuszowej X. Jarmarku Cysterskiego, po nim zespoły otrzymały podziękowania oraz upominki książkowe i gadżety z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin Andrzej Stanucha oraz Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Zabytków Pelplina Alicji Słyszewskiej. Po południu zespoły wzięły czynny udział w korowodzie jarmarcznym przemierzającym ulice Pelplina. Przez kolejne 4 godziny prezentowały muzykę dawną w obiektach pocystekich (krużganki, wirydarz, ogrody) podnosząc tym atrakcyjność imprezy.  Podczas niedzielnego popołudnia, na terenie dawnego opactwa cysterskiego młodzież zaprezentowała kulturę muzyczną w miejscach, w których mieszkańcy oraz turyści przyjeżdżający do Pelplina mogą odpocząć i napawać się pięknem lokalnej architektury, sztuki i przyrody.

Nazwa organizacji pozarządowej realizującej zadanie: Towarzystwo Przyjaciół Zabytków Pelplina
Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Pelplin: 5 000 zł

(31.03 – 30.06) Młodzi Aktywni

Młodzi Aktywni to projekt, dzięki któremu młodzież z Miasta i Gminy Pelplin zdobyła umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego oraz kwalifikacje uprawniające do pracy w roli opiekuna w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Młodzież została przeszkolona poprzez kurs Maltańskiej Służby Przedmedycznej  oraz Kurs Opiekuna Kolonijnego. Dzięki zadaniu wzrosła wrażliwość społeczna na pomoc drugiemu człowiekowi, młodzież nie tylko nabyła konkretne umiejętności, ale także nabrała większej pewności własnej wartości i wiedzy potrzebnej do społecznej aktywności młodych ludzi. Wszyscy uczestnicy obu kursów zdali egzamin poświadczający nabyte umiejętności.

Nazwa organizacji realizującej zadanie: Stowarzyszenie Miłośników Pelplina
Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Pelplin: 2 150 zł

(21.08 – 30.10) Pelplin Open 2010 – Turniej Tenisa Stołowego dla Mieszkańców i Samorządowców Pomorza o Nagrodę Burmistrza Pelplina

W ramach zadania rozegrano 7 turniejów, którymi objęto 7 grup wiekowych (weteran, senior, junior, kadet, młodzik, żak, skrzat) i 4 kategorie (open, dziewczęta, niepełnosprawni, amatorzy). Uczestnikami turnieju byli zawodnicy wywodzący się z gminy Pelplin, Kociewia i Pomorza, tym samym imprezie nadano charakter otwarty. Dzięki turniejom upamiętniono znanego sportowca wywodzącego się z Pelplina – Mariana Mroczka oraz wypromowano gminę i miasto. Turniej popularyzował tenis stołowy i czynny wypoczynek wśród różnych grup wiekowych. Maił również na celu wyłonienie najlepszych sportowców i drużyn współzawodniczących w cyklu turniejów. Zawody podniosły poziom sportowy dzieci i młodzieży dzięki grze z dorosłymi. Impreza tego typu rozgrywana była w gminie Pelplin po raz jedenasty. Najlepsi zawodnicy zostali uhonorowani pamiątkowymi pucharami oraz licznymi nagrodami rzeczowymi. Nagrodzono również 2 najlepsze zespoły klubowe. Podczas turnieju zamykającego imprezę rozegrano turniej samorządowców oraz deble klubowe i rodzinne.

Organizacja pozarządowa realizująca zadanie: Uczniowski Klub Sportowy Gminy Pelplin „Tenisista”
Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Pelplin: 5 000 zł

(15.02-06.12) Basket moją szansą na lepsze jutro

Organizacja czasu wolnego zakładała przeprowadzenie zajęć sportowych połączonych z turniejami w koszykówce. Uczestnikami były dzieci i młodzież w wieku od 6 do 13 lat. Gośćmi na turniejach byli koszykarze profesjonaliści z dziedziny koszykówki, którzy brali czynny udział w zajęciach treningowych. Uczestnicy spotykali się w osiem weekendów, z których każdy zakończony był turniejem. Każdy turniej kończył się wręczeniem pucharów i nagród dla najlepszych drużyn i zawodników.

Organizacja pozarządowa realizująca zadanie: Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”
Dofinansowanie z budżetu Gminy Pelplin: 7 000 zł

(04.07 – 13.07) Kolonie letnie dla dzieci i młodzieży szkolnej

Głównym założeniem realizacji turnusu kolonijnego dla dzieci i młodzieży był atrakcyjny, radosny i bezpieczny wypoczynek. Turnus kolonijny realizował program edukacyjno – kulturalny (przyswajanie umiejętności zachowania się w grupie, środowisku i różnych sytuacjach okolicznościowych, ponadto bezpiecznego korzystania z przybywania nad wodą i innych atrakcyjnych miejscach). Kolonialiści zapoznali się z regionem i tradycjami kaszubskimi. Turnus kolonijny zawierał dużo elementów prozdrowotnych, takich jak zawody sportowe, pływalnie, wycieczki piesze itp. Ponadto realizowany był program profilaktyczno-edukacyjny z zakresu zapobiegania przemocy i przestępczości, na temat szkodliwości tytoniu, nadużywania alkoholu. Treści te były przekazywane uczestnikom wypoczynku poprzez pogadanki okolicznościowe, rozmowy w mniejszych grupach oraz wykonywanie rysunków na ten temat. Na koloniach dzieci miały okazję do nauki właściwego zachowania się w różnych sytuacjach, rozwijały swoją twórczość.

Organizacja pozarządowa realizująca zadanie: Parafialny Zespół Caritas przy parafii w Wielkim Garcu
Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Pelplin: 2 000 zł

(10.07 – 31.08) Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w ramach zajęć „Parafialnego Centrum Dzieci i Młodzieży

Celem zadania było podwyższenie jakości spędzania wolnego czasu, propagowania zdrowego i higienicznego stylu życia, kształtowanie osobowości, wspieranie i stymulowanie rozwoju społecznego dzieci i młodzieży, wzmocnienie pozytywnych więzi środowiskowych, rozwijanie pozytywnych wzorców, nauczenie współpracy w grupie, uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka.

Bogaty i ciekawy program pozwolił na pełną realizację zamierzonych celów. Ponadto, do programu wychowawczego realizowanego w czasie wypoczynku dołączone zostały elementy związane z obchodami 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem, dzięki czemu dzieci i młodzież miały okazję bliżej poznać historię Polski oraz ludzi, którzy tę historię tworzyli.

Organizacja pozarządowa realizująca zadanie: Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP
Dofinansowanie z budżetu Gminy Pelplin: 4 000 zł

(marzec – maj) Międzynarodowe warsztaty esperanto na Peplińskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku

W wyniku realizacji zadania ponad 90 uczestników esperantystów, słuchaczy PUTW i mieszkańców Pelplina zapoznało się z ideą i historią powstania esperanto, a 42 osoby uczestniczyły w warsztatach językowych i opanowały podstawowe wyrażenia potrzebne do prostych kontaktów. Zajęcia z komputerem pozwoliły na poznanie technik nauki przez Internet, a przez skype uczestnicy nabywali umiejętność kontaktu z innymi esperantystami poza krajem. Rozdane materiały do nauki pozwolą kontynuować dalszą naukę samodzielnie lub w klubie esperanckim.

W ramach realizowanego programu promocji miasta i regionu Kociewia przedstawiono prezentacje multimedialne oraz wystawę prac artystów ludowych, rozdano wiele folderów w języku polskim i esperanto, przedstawiono elementy folkloru kociewskiego. W ciągu trzech dni serwowano kuchnię kociewską oraz udostępniono różne przepisy.

W przerwach między zajęciami językowymi zwiedzano miasto i główne zabytki. W trakcie wieczoru międzynarodowego uczestnicy zapoznawali się z elementami kultury innych krajów przedstawiane przez esperantystów zagranicznych oraz wymieniali adresy by kontynuować rozpoczętą znajomość.

Organizacja pozarządowa realizująca zadanie: Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Dofinansowanie z budżetu Gminy Pelplin: 720 zł

31.03 – 31.12 Organizacja imprez kulturalnych, turystycznych i rekreacyjnych dla rodzin – mieszkańców Pelplina

Celem zadania było zintegrowanie lokalnej społeczności, złagodzenie skutków samotności i osamotnienia, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, zaktywizowanie życia ludzi starszych, zorganizowanie wolnego czasu, a także rekreacja i wypoczynek.

W ramach zadania zrealizowane zostały następujące działania:
– czerwiec wyjazd do Częstochowy,
–  lipiec wyjazd do Lichenia,
– wrzesień wyjazd do Klasztornej Górki,
– październik – Dzień Seniora
– grudzień – spotkanie opłatkowe
– dystrybucja żywności

Organizacja pozarządowa realizująca zadanie: Polski Komitet Pomocy Społecznej
Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Pelplin: 2000 zł

(01.04 – 31.12) Spacer po cysterskim mieście

W ramach zadania wykonano projekty graficzne sześciu tablic, które stanęły na przebiegu trasy turystycznej „Habit i mitra”,  wydrukowano tablice oraz wykonano do nich stelaże. Na przebiegu trasy turystycznej odbył się montaż tablic.  Opracowana i wydrukowana zostały ulotka „Spacer po cysterskim mieście”, w której znalazł się plan przebiegu trasy turystycznej z zaznaczonymi atrakcjami turystycznymi, a także przetłumaczono na język angielski i niemiecki teksty, które znalazły się w ulotce i na tablicach.

Organizacja pozarządowa realizująca zadanie: Lokalna Organizacja Turystyczna Kociewie
Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Pelplin:  5 000 zł

(07.07.2010 – 25.08.2010 r.) XII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Katedrze w Pelplinie

Zadanie realizowane było przez Fundację Promocji Sztuki im. Gabriela Faure. W ramach zadania w dniach 07.07-25.08.2010 roku zrealizowano 10 koncertów muzyki solowej, kameralnej i symfonicznej, które odbyły się w Bazylice katedralnej w Pelplinie. W koncertach uczestniczyli wybitni artyści Gdańska, Trójmiasta, Polski i świata. Koncerty kierowane były do szerokiego grona odbiorców. Podczas koncertów zaprezentowane zostały dzieła polskiej i światowej literatury muzycznej różnych epok, przy użyciu i jednoczesnej prezentacji unikatowych instrumentów. W okoliczności przypadającego „Roku Chopinowskiego”, pomimo, że Festiwal głownie skupiony jest na muzyce organowej, udało się również zaprezentować działa F. Chopina. Cykl kierowany był do mieszkańców  regionu. Trójmiasta, Pomorza i turystów z kraju i zagranicy.

Organizacja pozarządowa realizująca zadanie: Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela FaureDofinansowanie z budżetu Gminy Pelplin w kwocie 4 000 zł.

01.04 – 31.12 Współpraca z organizacjami pozarządowymi poprzez realizację lokalnego konkursu grantowego „Działaj lokalnie” na terenie Miasta i Gminy Pelplin

Głównym celem zadania realizowanego przez Fundację Pokolenia była aktywizacja mieszkańców Miasta i Gminy Pelplin, poprzez wsparcie finansowe działań na rzecz społeczności lokalnej.

Zadanie polegało na przygotowaniu społeczności lokalnych do samodzielnej realizacji zadań wraz z nabyciem praktycznych umiejętności budowania projektu, wypełniania aplikacji finansowych, raportowania i rozliczania projektów, pracy w zespole zadaniowym, konstruowania i rozliczania budżetów zadaniowych, współpracy w sieci.

W celu nabycia przez społeczność lokalną powyższych umiejętności został rozpisany konkurs grantowy Działaj Lokalnie przeznaczony dla aktywnych grup nieformalnych i organizacji pozarządowych podejmujących zadania integrujące środowiska społeczne.

W ramach zadania zostały dofinansowane 2 projekty z terenu gminy Pelplin:
„Turniejowe potyczki i kociewska tradycja” – realizowany przez Kociewskie Forum Kobiet dofinansowany w kwocie 3200 zł

W projekcie zorganizowano wspólnie z partnerem, Terenowym Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Tczewie, dwa wydarzenia integrujące środowiska wiejskie w powiecie tczewskim i popularyzujące dziedzictwo kulturowe regionu. W miejscowości Bukowiec XIV Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich oraz w Tczewie – II Powiatowy Przegląd pt. „Stół Bożonarodzeniowy na Kociewiu”

Drugi projekt pn. „Integracja międzypokoleniowa” realizowany był przez Radę Sołecka w Pomyjach, dofinansowany został w kwocie 3800 zł.

Projekt zakładał integracje międzypokoleniową  poprzez zwiększenie oferty na spędzenie wolnego czasu, wzrost integracji społecznej, zwiększenie atrakcyjności festynów, wydarzeń integrujących we wsi Pomyje.

Organizacja pozarządowa realizująca zdanie: Fundacja Pokolenia
Dofinansowanie z budżetu Gminy Pelplin: 7 000 zł

16.02.2010-31.12.2010 – „Dogonić wnuka” – organizacja warsztatów szkoleniowych dla osób starszych przy Pelplińskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku

Zadanie realizowane było przez Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku. Realizacja zadania została wkomponowana w cykl wcześniej rozpoczętych działań zwianych z rokiem akademickim 2009/2010.

W okresie realizacji zadania odbyło się 28 wykładów z różnych dziedzin nauki. Wykłady odbywały się w wyznaczone środy w godz. 16:00-18:00 w Sali wykładowej Miejskiej Biblioteki w Pelplinie. Wykłady były bardzo interesujące i solidnie przygotowane.

Słuchacze wspólnie uczestniczyli w różnych uroczystościach organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury, Miejską bibliotekę Publiczną oraz władze samorządowe.

Wykłady wzbogaciły wiedzę słuchaczy o nowe informacje oraz utrwaliły posiadaną już wiedzę. W trakcie warsztatów większość słuchaczy nabyła umiejętność korzystania z nowoczesnych środków audiowizualnych oraz zapoznała możliwość zdobywania wiedzy przez Internet. W trakcie lektoratów językowych chętni opanowali podstawowe zwroty języka angielskiego i esperanto. Warsztaty artystyczne pozwoliły odkryć niektórym ukryte talenty malarskie, poetyckie oraz różne inne zdolności manualne. Udział w warsztatach z psychologiem zmobilizował słuchaczy do polepszenia własnej kondycji psychicznej, asertywności, wiary w swoje możliwości, umiejętności samooceny i właściwej komunikacji z innymi, ekonomiczne wykorzystanie czasu na swoje potrzeby.

Organizacja realizująca zadanie: Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Dofinansowanie z budżetu gminy Pelplin: 3 000 zł

(31.03 – 1.12) – II Kociewskie Igrzyska Sportowe Osób Niepełnosprawnych

II Kociewskie Igrzyska Sportowe Osób Niepełnosprawnych dały możliwość pokazania się na arenie sportowej 300 sportowcom niepełnosprawnym. Impreza odbyła się na stadionie miejskim w Pelplinie, więc w miejscu kojarzonym ze zmaganiami sprawnych sportowców, profesjonalnych sportowców. Pokazała ona osobom niepełnosprawnym, ze również one mogą uczestniczyć w tego typu zawodach na obiektach publicznych takich, jakim jest stadion. Impreza ukazała osoby niepełnosprawne jako sprawnych organizatorów takich przedsięwzięć konfrontując te zdolności ze stereotypami pokazującymi osoby niepełnosprawne jako osoby o słabych kwalifikacjach społecznych, organizacyjnych. Impreza dała wielu uczestnikom igrzysk poczucie i świadomość, iż sport jest ważnym elementem rehabilitacji i służy rozwijaniu i utrzymaniu poprawnej kondycji fizycznej. Zwiększyła się też chęć uczestnictwa w tego typu imprezach, wielu niepełnosprawnych sportowców deklarowało całoroczny trening, aby lepiej przygotować się do kolejnych igrzysk. Niepełnosprawni organizatorzy Igrzysk zwiększyli swoją motywację do działania na rzecz innych osób.

Wydarzeniem niewątpliwie atrakcyjnym był mecz Reprezentacji Gwiazd Telewizji vs Caritas i Przyjaciele. W reprezentacji gwiazd zagrali aktor Jarosław Jakimowicz, Robert Moskwa, Michał Chorosiński, Tomasz Kalczyński, Grzegorz Staszewski, gitarzysta zespołu Blenders – Tomasz Urbański oraz znani sportowcy, w tym dwukrotny mistrz olimpijski: Andrzej Wroński oraz strongman Sławomir Toczek i Piotr Szymiec.

Organizacja pozarządowa realizująca zadanie: Caritas Diecezji Pelplińskiej
Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Pelplin: 6 000 zł

(czerwiec – październik) Aktywny Senior

Celem zadania było aktywizowanie grupy ok. 100 seniorów, mieszkańców Pelplina i okolic. Wykonanie zadania rozpoczęło się 24 czerwca 2010 r. wycieczką do miejscowości Frnak, gdzie zwiedzano ogrody. Dalszym etapem wycieczki były Chojnice. Zwiedzano Starówkę, Bazylikę i Muzeum w Baszcie. Oprócz tego wykorzystano pobyt na basenie w Aqua Parku. Wycieczka miała na celu m.in. przybliżenie tradycji pobliskiego regionu Kaszub, aktywne spędzenie wolnego czasu oraz rekreację.

22 września 2010 r. odbyła się wycieczka do Kruszwicy i Inowrocławia. Uczestnicy zwiedzili Mysi.a Wieżę. Pięknie zagospodarowane tereny wokół tężni, były dodatkową atrakcja tego wyjazdu. 10 października tradycyjnie obchodzono „Dzień Seniora”.

Organizacja pozarządowa realizująca zadanie: Polski Związek Rencistów, Emerytów i Inwalidów Koło Pelplin
Dofinansowanie z budżetu Gminy Pelplin: 1 790 zł

(01.01– 31.12) Organizacja zajęć „Szkoły Rodzenia” w ramach Poradni Pomocy Matkom i Rodzinie

Celem zadania było przygotowanie kobiet w ciąży do naturalnego porodu, mężów, jako osób towarzyszących i wspierających oraz pełnienia przez nich nowej roli związanej z pojawieniem się dziecka w rodzinie. W czasie spotkań parom oczekującym dziecka przekazywano wiedzę dotyczącą rozwoju dziecka w życiu płodowym, przebiegu ciąży, porodu, połogu i podstawowych problemów dotyczących opieki nad noworodkiem oraz laktacji. Odbywała się też promocja zachowań sprzyjających  zdrowiu matki, dziecka i rodziny. Przyszłych rodziców informowano o dostępnych formach opieki medycznej w trakcie ciąży, porodu i połogu, stymulowano do prozdrowotnych, prorodzinnych zachowań oraz udzielono potrzebnego wsparcia psychicznego. Mieli ono też okazję uzyskać niezbędne informacje o dostępnych formach prawnej i finansowej pomocy matce, dziecku i rodzinie oraz podstawowych normach prawa rodzinnego i opiekuńczego.

W okresie od stycznia do grudnia odbyły się cztery cykle spotkań, w których uczestniczyło łącznie 14 ciężarnych matek.

Dofinansowanie z budżetu Gminy Pelplin: 900 zł

Rok 2009

20.06.2009 Turniej piłki nożnej imienia Augustyna Zandera i Rodziny Szatkowskich” połączony z festynem

Organizatorem Turnieju piłki nożnej imienia Augustyna Zandera i Rodziny Szatkowskich” połączonego z festynem był Klub Sportowy Wierzyca. Na realizację zadania klub otrzymał dofinansowanie z budżetu Gminy Pelplin w kwocie 3500 zł.

Głównym celem zadania było uczczenie pamięci zasłużonych piłkarzy „Wierzycy” Pelplin, integracja piłkarzy młodszych i starszych, a także integracja członków i sympatyków klubu „Wierzyca” Pelplin z lokalnym środowiskiem.

W Turnieju wzięły udział cztery drużyny oldbojów: Wisły Tczew, Unii Tczew, Wisły Walichnowy i Wierzycy Pelplin. Po Turnieju zostali uhonorowani dyplomami i upominkami najlepsi sportowcy Gminy Pelplin. W godzinach wieczornych po zakończeniu turnieju i wręczeniu wszystkich nagród odbyła się zabawa dla wszystkich chętnych mieszkańców Gminy Pelplin.

(KSW)

19-20.09.2009 Zajęcia rekreacyjno-integracyjne podczas Jarmarku Cysterskiego

Zajęcia rekreacyjno-integracyjne podczas Jarmarku Cysterskiego” – to zadanie realizowane w 2009 r. przez Stowarzyszenie Miłośników Pelplina. Wysokość dotacji z budżetu Gminy Pelplin na to zadanie wynisoła 1500 zł.

Zadanie obejmowało organizację zajęć rekreacyjno-integracyjnych, które zostały wpisane w całość zadania „IX Jarmark Cysterski”. Na placu za sceną główną Stowarzyszenie organizowało plac zabaw dla dzieci i dorosłych. Zabawy odbywały się na kilku stanowiskach, w tym m.in. duża zjeżdżalni i karuzeli dla dzieci. W obsłudze stanowisk rekreacyjnych pomagała młodzież z grupy wolontariatu działającego przy pelplińskiej parafii i naszym Stowarzyszeniu.

Uczestnicy Jarmarku mogli korzystać z zabaw już od 12:00 aż do końca Jarmarku, czyli do godz. 18:00. Uczestnicy placu zabaw byli zadowoleni z możliwości korzystania z przygotowanych atrakcji.

(SMP)

19.09-20.09.2009 III Przegląd Zespołów Muzyki Dawnej w Bazylice katedralnej

III Przegląd Zespołów Muzyki Dawnej w Bazylice katedralnej (impreza towarzysząca IX Jarmarkowi Cysterskiemu) to zadanie realizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Zabytków Pelplina.

W 2009 roku dofinansowanie na realizację tego zadania przyznane przez Gminę Pelplin wynosiło 3150 zł.

Przegląd Zespołów Muzyki Dawnej w Bazylice katedralnej stanowi imprezę towarzyszącą IX Jarmarkowi Cysterskiemu.

Na III Przegląd zaproszono, jak zwykle, młodzieżowe amatorskie zespoły muzyki dawnej z całej Polski, które wykonują repertuar indywidualny (w sobotni wieczór) oraz wspólny (prezentowany podczas w niedzielnego koncertu finałowego). Ich pobyt w Pelplinie koordynuje się również w programie z warsztatami historyczno – teatralnymi dla młodzieży szkól przygotowujących program historyczny (turniej i biesiada w sobotni wieczór). Dlatego też oferta skierowana była głównie do młodzieży z Pelplina i okolic oraz powiatu tczewskiego, która miała też możliwość integrowania się z przybyłymi członkami młodzieżowych zespołów muzyki dawnej.

Przedsięwzięcie dało też szansę zapoznania się ze swoistym rodzajem muzyki, z którym zapewne kontakt ma rzadko. Zaprosiliśmy także grupę młodych wolontariuszy z Pelplina (wzorem lat ubiegłych), która opiekowała się gośćmi podczas pobytu w naszym mieście.

15.08-08.11.2009 Pelplin Open 2009 – Turniej Tenisa Stołowego o nagrodę Burmistrza Pelplina

Pelplin Open 2009 – Turniej Tenisa Stołowego o nagrodę Burmistrza Pelplina to zadanie realizowane przez UKS Tenisista Rudno. Dotacja przyznana przez Gminę Pelplin wyniosła 1750 zł.

Celem zadnia była popularyzacja tenisa stołowego i czynnego wypoczynku wśród różnych grup wiekowych, wyłonienie najlepszych sportowców i drużyn współzawodniczących w cyklu turniejów, podnoszenie poziomu sportowego dzieci i młodzieży poprzez grę z dorosłymi. Włączenie do współzawodnictwa osób bezpośrednio i pośrednio odpowiedzialnych za rozwój sportu: VIP, włodarz gminy i miasta, sponsor.

Rozegrano 7 turniejów, którymi objęto 7 grup wiekowych (weteran, senior, junior, kadet, młodzik, żak, skrzat) i 4 kategorie (open, dziewczęta, niepełnosprawni, amatorzy). Uczestnicy wywodzili się z gminy Pelplin, Kociewia i Pomorza, tym samym nadając imprezie charakter otwarty.

Impreza upamiętniała znanego sportowca wywodzącego się z Pelplina – Mariana Mroczka oraz promowała Gminę i Miasto Pelplin. Prowadzona była bieżąca informacja poprzez komunikaty prasowe, stronę internetową Gminy Pelplin.

Turniej popularyzował tenis stołowy i czynny wypoczynek wśród różnych grup wiekowych. Miał na celu wyłonienie najlepszych sportowców i drużyn współzawodniczących w cyklu turniejów oraz podnoszenie poziomu sportowego dzieci i młodzieży poprzez grę z dorosłymi.

Impreza o charakterze open rozgrywana była w Pelplinie po raz 10. Najlepsi zawodnicy zostali uhonorowani pamiątkowymi pucharami oraz licznymi nagrodami rzeczowymi. Nagrodzono również 3 najlepsze zespoły klubowe. Podczas zakończenia rozegrano turniej VIP-ów i sponsorów oraz deble klubowe i rodzinne.

Poniżej w plikach do pobrania znajduje się prezentacja mutlimedialna przedstawiająca realizację zadania.

(UKST)

01.08.2009 Impreza integracyjna dla mieszkańców Gminy Pelplin pod hasłem „Przeżyjmy to jeszcze raz”

Zadanie to realizowane było przez Klub Sportowy „Wierzyca” Pelplin. Na realizację zadania z budżetu Gminy Pelplin przyznano dofiansowanie w kwocie 2000 zł.

Impreza rozpoczęła się pokazowym meczem grupy juniorskiej „Wierzycy” Pelplin. W turnieju wzięła udział obecna drużyna „Wierzycy” Pelplin Seniorów oraz byli zawodnicy „Wierzycy” Pelplin, którzy uczestniczyli w wywalczeniu Regionalnego Pucharu polski w sezonie 2004/2005 oraz do awansu do III ligi.

Po meczu na boisku zostali uhonorowani dyplomami i upominkami najlepsi sportowcy oraz zwycięska drużyna. W godzinach wieczornych po zakończeniu imprezy i wręczeniu wszystkich nagród odbyło się spotkanie integracyjne dla piłkarzy i kibiców.

(KSW)

15.07-31.08.2009 Organizacja zajęć „Szkoły Rodzenia” w ramach Poradni Pomocy Matkom i Rodzinie

Zadanie pod nazwą Organizacja zajęć „Szkoły Rodzenia” w ramach Poradni Pomocy Matkom i Rodzinie realizowane było przez Parafialny Zespół Caritas przy Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Pelplinie.

Celem zadania było przygotowanie kobiet w ciąży do naturalnego porodu, mężów, jako osób towarzyszących i wspierających oraz pełnienia przez nich nowej roli związanej z pojawieniem się dziecka w rodzinie. W czasie spotkań parom oczekującym dziecka przekazywano wiedzę dotyczącą rozwoju dziecka w życiu płodowym, przebiegu ciąży, porodu, połogu i podstawowych problemów dotyczących opieki nad noworodkiem oraz laktacji. Odbywała się też promocja zachowań sprzyjających zdrowiu matki, dziecka i rodziny. Przyszłych rodziców informowano o dostępnych formach opieki medycznej w trakcie ciąży, porodu i połogu, stymulowano do prozdrowotnych, prorodzinnych zachowań oraz udzielono potrzebnego wsparcia psychicznego. Mieli oni też okazję uzyskać niezbędne informacje o dostępnych formach prawnej i finansowej pomocy matce, dziecku i rodzinie oraz podstawowych normach prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Program edukacji przedporodowej „Szkoła Rodzenia” jest to świadczenie profilaktyczno – edukacyjne udzielane kobiecie w ciąży odbywające się w salach Parafialnego Zespołu Caritas w Pelplinie.

Prowadzenie edukacji przedporodowej obejmujące realizację Programu w formie zbiorowych spotkań. Istnieje także możliwość indywidualnych zajęć w zależności od potrzeb i możliwości matki. Rekomendowanie jest prowadzenie edukacji przedporodowej na przełomie drugiego i trzeciego trymestru ciąży.

Edukacja przedporodowa zakłada realizację następujących tematów:
1. Dziecko w wewnątrzmacicznej fazie rozwoju – Dialog z dzieckiem
2. Ciąża wspaniały czas oczekiwania – zasady prawidłowego odżywiania, higieny. Bezpieczeństwo matki i dziecka w samochodzie oraz wysiłek fizyczny i praca zawodowa kobiet w ciąży.
3. Objawy powikłań ciąży – na co zwrócić uwagę.
4. Poród naturalny a dlaczego niekiedy zabiegowy – przygotowanie do porodu, zwiastuny i przebieg.
5. Rola ojca dziecka, osoby bliskiej towarzyszącej w prawidłowym i powikłanym porodzie.
6. Łagodzenie bólu porodowego – techniki relaksacji
7. Znaczenie kontaktu dzieckiem bezpośrednio po porodzie
8. Promocja karmienia piersią – fizjologia oraz zaburzenia i wspomaganie laktacji.
9. Opieka i pielęgnacja noworodka – szczepienia ochronne, stany przejściowe, opieka w domu.
10. Połóg – zasady postępowania, higiena i dieta oraz stany patologiczne.
11. Psychoprofilaktyka okresu poporodowego.
12. Powrót płodności – metody regulacji płodności.
13. Prawa matki i dziecka w placówkach opieki zdrowotnej, procedury rejestracji urodzin, zasady wyboru placówek służby zdrowia dla matki i dziecka

Zajęcia praktyczne podczas realizacji Programu obejmowały:
1. Przygotowanie do porodu – nauka oddychania torem brzusznym, nauka łagodzenia bólu, techniki relaksacji.
2. Cykl ćwiczeń fizycznych ogólno usprawniających. Prawidłowo stosowana i fachowo nadzorowana gimnastyka (jeśli lekarz prowadzący wydał zaświadczenie o braku przeciwwskazań)
3. Promocję karmienia piersią
4. Opiekę nad noworodkiem – kąpiel, pielęgnacja.
5. Wsparcie psychiczne ciężarnej i jej rodziny.
6. Wysłuchiwanie tętna płodna rozpoczęcie i zakończenie zajęć

(PZC)

21.06-01.07.2009 Kolonie letnie dla dzieci i młodzieży szkolnej

Kolonie letnie dla dzieci i młodzieży szkolnej realizowane były przez Parafialny zespół Caritas przy parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wielkim Garcu. Przyznana dotacja wyniosła 1500 zł.

Głównym założeniem realizacji turnusu kolonijnego dla dzieci i młodzieży był atrakcyjny, radosny i bezpieczny wypoczynek.

Turnus kolonijny realizował program edukacyjno – kulturalny (przyswajanie umiejętności zachowania się w grupie, środowisku i różnych sytuacjach okolicznościowych, ponadto bezpiecznego korzystania z przebywania nad wodą i innych atrakcyjnych miejscach). Koloniści zapoznali się z regionem i tradycjami kaszubskimi. Turnus zawierał elementy prozdrowotne, takie jak zawody sportowe, pływanie wycieczki piesze, itp.

Realizowano program profilaktyczno – edukacyjny z zakresu zapobiegania przemocy i przestępczości, na temat szkodliwości tytoniu, nadużywaniu alkoholu. Treści przekazywane były uczestnikom wypoczynku poprzez pogadanki okolicznościowe, rozmowy w mniejszych grupach oraz poprzez wykonywanie rysunków na ten temat.

Na koloniach dzieci miały okazję do nauki właściwego zachowania się w różnych sytuacjach, rozwijały swoją twórczość.

W ramach zadania zorganizowano:

 • Wycieczki piesze do Swarzewa i Rzucewa
 • Podróże statkiem i jachtami po zatoce
 • Wycieczka turystyczna na Hel w tym zwiedzanie fokarium
 • Wycieczka krajoznawcza w Gniewie, wejście na wierzę widokową
 • Zwiedzanie grotów Mechowskich
 • Zwiedzanie latarni morskiej w Rozewiu
 • Zwiedzanie półwyspu helskiego (Jurata, Jastarnia)
 • Zwiedzanie Muzeum Obrońców Wybrzeża, przejażdżka kolejką wąskotorową,
 • Zwiedzanie Pucka w tym pomnika Gen.Hallera patrioty kaszubskieg, Antoniego Abrahama, dębu poświęconego Papieżowi Janowi Pawłowi II
 • Wycieczka krajoznawcza do Wejherowa i Władysławowa
 • Zabawa w parku linowym w Władysławowie – Cetniewie
 • Piknik (łowienie ryb, gra w siatkówkę zwiedzanie mini zoo i smażenie kiełbasek) w gospodarstwie agroturystycznym w miejscowości Resztki
 • Nauka pływania pod okiem ratownika
 • Gry i zabawy integracyjne, dyskoteki i konkursy
 • Zapoznanie z tradycjami i regionem kaszubskim (pogadanka z przedstawicielem domu kultury w Pucku)
 • Codzienny udział we mszy świętej

(PZC)

01.06-31.10.2009 Spotkania integracyjne seniorów

Po ogłoszeniu 27.02.2009 r. otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Pelplin, powstał pomysł na realizację projektu. Inicjatorem i liderem wiodącym projektu był Zarząd Koła Pelplin Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Na realizację zadania z budżetu Gminy Pelplin przeznaczono dofinansowanie w kwocie 3000 zł.

Celem zadania pt.. „Spotkania integracyjne seniorów” było aktywizowanie seniorów, mieszkańców Pelplina, podniesienie jakości życia, integracja różnych środowisk społecznych. Zadanie przewidywało zwiedzanie Muzeum i Katedry w Pelplinie. Często się zdarza, że mieszkańcy Pelplina nie znają zasobów kulturowych swojego miasta „cudze chwalicie – swego nie znacie”. Został również zaplanowany na terenie DPS w Pelplinie piknik letni (w którym uczestniczyli mieszkańcy DPS w Pelplinie). Biesiadowaniu przy ognisku towarzyszyła zabawa taneczna i konkurs z nagrodami. Odbyła się również wycieczka do Ciechocinka, m.in. celem wyjazdu była profilaktyka zdrowotna. Uczestnikami wycieczki byli też mieszkańcy DPS w Pelplinie.

Tradycyjnie w Pelplinie obchodzony jest „Dzień Seniora”. 20 października 2009 r. po Mszy św. uczestnicy przeszli do restauracji „Solec”. Uroczystości towarzyszył występ zespołu dziecięcego. Podczas uroczystości Jubilat obchodzący 102 rocznicę urodzin został uczczony bukietem kwiatów. Po części oficjalnej odbyła się biesiada i zabawa taneczna przy akompaniamencie zespołu muzycznego.

(PZERiI)

10.05-31.12.2009 Organizacja imprez kulturalnych, turystycznych i rekreacyjnych dla rodzin – mieszkańców Pelplina

W 2009 roku Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski zarząd Wojewódzki w Gdańsku na realizację zadania pod nazwą „Organizacja imprez kulturalnych, turystycznych i rekreacyjnych dla rodzin – mieszkańców Pelplina” otrzymał dofinansowanie, w ramach otwartego konkursu ofert w kwocie 1000 zł.

Celem realizacji projektu było:

 • Zintegrowanie społeczności lokalnej
 • Złagodzenie skutków samotności i osamotnienia
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
 • Zaktywizowanie życia ludzi starszych
 • Zorganizowanie wolnego czasu, rekreacji i wypoczynek
 • Złagodzenie skutków ubóstwa i niedożywienia
 • Promowanie Pelplina podczas imprez

W ramach zadania zorganizowano:
1. Dwie wycieczki. W czerwcu odbyła się wycieczka do Lichenia, w której uczestniczyło 46 osób, natomiast we wrześniu do Częstochowy i w niej również udzial wzięło 46 osób.
2. Uroczyste spotkanie dla seniorów z okazji „Dnia Seniora” zorganizowano 16 października 2009 r. Udział w nim wzięło 48 osób
3. Spotkanie opłatkowe dla pięćdziesięciu osób samotnych odbyło się 22 grudnia 2009 r.
4. Dystrybucja 85 ton żywności o wartości ponad 168 tys. zł.

Wycieczki, spotkanie integracyjne i okolicznościowe organizowane są przez Polski Komitet Pomocy Społecznej od kilkunastu lat. Cieszą się one dużym zainteresowaniem społeczności lokalnej.

(PKPS)

04.05-15.09.2009 „Kaszubi poznają Kociewie. Obchody 25-lecia Oddziału Kociewskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Pelplinie”

Zadanie pod nazwą „Kaszubi poznają Kociewie. Obchody 25-lecia Oddziału Kociewskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Pelplinie” realizowane było przez Stowarzyszenie Miłośników Pelplina. Wysokość dotacji z budżetu Gminy Pelplin wyniosła 1200 zł.

Realizacja zadania rozpoczęła się w marcu 2009 r. od powołania zespołu redakcyjnego przygotowującego książkę „Pelplin – nasza mała ojczyzna”. Zespół ten w składzie: Seweryn Brzeziński, Bogdan Solecki, Andrzej Wolski, Bogdan Wiśniewski i Mateusz Zieliński zbierał materiały, analizował źródła, przeprowadził szereg wywiadów. Ww. osoby przygotowały książkę nieodpłatnie. Jej druk zlecono w lipcu 2009 r. Wydawnictwu „Bernradinum”. W połowie sierpnia 2009 r. książka została wydana.

W okresie od kwietnia do czerwca 2009 r. prowadzono rozmowy z partnerami, w sprawie organizacji zdania. Od maja do sierpnia 2009 r. przeprowadzono akcje promocyjną na łamach „Informatora Pelplińskiego” oraz na antenie Radia „Głos”.

Uroczystości jubileuszowe odbyły się w sobotę 29 sierpnia 2009 r. Część pierwsza miała miejsce na cmentarzu parafialnym, gdzie modlono przy grobie Sługi Bożego Biskupa Konstantyna Dominika oraz grobach prezesów Oddziału Kociewskiego ZKP. Następnie goście przeszli do bazyliki katedralnej na Mszę św. W budynku Liceum Ogólnokształcącego odbyła się uroczysta akademia. Zaprezentowano historię Oddziału Kociewskiego, odbyła się promocja dwóch książek. Następnie zespół „Modraki” zaprezentował fragmenty spektaklu wg „Wesela kociewskiego” Bernarda Sychty, zaś kapela ze Starogardzkiego Centrum Kultury, po kierunkiem Marioli Szulc, zaprezentowała tradycje i obyczaje kociewskie. Po zakończeniu tej części uroczystości goście udali się do Zespołu Szkół nr 1, gdzie przygotowana została biesiada regionalna. Chętni zwiedzili katedrę.

(SMP)

30.04-20.11.2009 II Kociewskie Igrzyska Sportowe osób Niepełnosprawnych

Organizatorem II Kociewskich Igrzysk Sportowych osób Niepełnosprawnych była Caritas Diecezji Pelplińskiej. W 2009 r. dotacja przyznana przez Gminę Pelplin na to zadanie wyniosła 5500 zł.

Impreza dała możliwość pokazania się na arenie sportowej 180 sportowcom niepełnosprawnym. Odbywała się ona na stadionie miejskim w Pelplinie, a więc miejscu zmagań sportowych profesjonalnych sportowców. Pokazała ona osobom niepełnosprawnym, że również one mogą uczestniczyć w tego typu zawodach na obiektach publicznych takich jak stadion.

Igrzyskaukazały osoby niepełnosprawne jako sprawnych organizatorów konfrontując ich zdolności e stereotypami ukazującymi osoby niepełnosprawne jako osoby o słabych kwalifikacjach społecznych, organizacyjnych. Wydarzenie to dało wielu uczestnikom poczucie i świadomość, że sport jest ważnym elementem rehabilitacji i Suzy rozwijaniu i utrzymaniu poprawnej kondycji fizycznej. Zwiększyła się chęć uczestnictwa w tego typu imprezach.

Niepełnosprawni organizatorzy Igrzysk zwiększyli swoją motywację do działania na rzecz innych osób. Zwiększyła się wiara we własne możliwości.
Trofea, nagrody, medale i puchary znacznie podniosły poczucie własnej wartości uczestników Igrzysk.

Dyscypliny i warunki startowe zostały tak skonstruowane, aby dać możliwość uczestnictwa osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności, co sprawiło, że uczestnikami mogły być wszystkie osoby niepełnosprawne bez ograniczeń. Pomoc w realizacji projektu świadczyło wiele osób – przedstawicieli różnych grup społecznych (sponsorzy – przedsiębiorcy, wolontariusze – młodzież ).

Wszystkie grupy integrowały się we wspólnym działaniu. Znaczącą dla poprawy świadomości społecznej na temat osób niepełnosprawnych była relacja z imprez w panoramie TVP 3, oraz relacja na antenie radia Głos. Informacje oraz zapowiedzi o Igrzyskach znalazły się na stronach kilkunastu portali internetowych. Znaczącym źródłem informacji o Igrzyskach była strona internetowa www.igrzyska.archiwum.pelplin.pl, która będzie działała bez przerwy krzewiąc idee olimizmu, zdrowego i aktywnego trybu życia.

Jedynym rezultatem, którego nie udało się osiągnąć w całości jest liczba sportowców przewidywana na 200 osób, a wystartowało 180 osób.
Po dokładnym przeanalizowaniu sytuacji doszliśmy do wniosku, że wpływ na to miał przede wszystkim termin. W tym samym czasie odbywały się inne tego typu imprezy, spotkania, które kolidowały z Igrzyskami. Planujemy termin przyszłych Igrzysk konsultować, aby w mniejszym stopniu kolidował on z innymi inicjatywami. Mamy sygnały ze strony osób uczestniczących jak i nowo zainteresowanych, że przyszłoroczne zainteresowanie w znaczącym stopniu przekroczy zakładaną przez nas liczbę 200 sportowców.

Wpływ na to mają różne czynniki, podstawowe z nich to sukces organizacyjny, medialny i fakt, że impreza odbywa się pod patronatem największej krajowej organizacji sportowej, jaką jest Polski Komitet Olimpijski. Jednym z mierzalnych rezultatów było wręczenie pucharów i medali. Za udział w imprezie wręczyliśmy 180 medali okolicznościowych (wyprodukowanych przez WTZ Pelplin, zawierającymi nazwę miasta Pelplin i logo Igrzysk), 180 dyplomów, oraz 66 medali i dyplomów za zajecie miejsc w poszczególnych dyscyplinach. Z uwagi na indywidualny charakter wielu dyscyplin rozdaliśmy 4 puchary za dyscypliny zespołowe, klasyfikację generalną.
Zawody były przeznaczone dla niepełnosprawnych sportowców, bez względu na wiek i jedynym kryterium uczestnictwa było posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

(CDP)

24.04-06.12.2009 Mistrzem życia jest ten kto pokochał sport

Zadanie pod tytułem „Mistrzem życia jest ten kto pokochał sport” realizowane było Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”. Przyznana dotacja wyniosła 10000 zł.

Zadanie miało na celu:

 • Pokazanie młodym ludziom, że czas spędzony na sportowo to nie czas stracony
 • Zainteresowanie dzieci i młodzieży koszykówką
 • Zapewnienie sportowej formy spędzania czasu wolnego w czynny sposób
 • Wszechstronny rozwój fizyczny
 • Integracja grupy
 • Przygotowanie do zawodów sportowych trwających cały rok
 • Promocja Pelplina
 • Aktywny wypoczynek
 • Włączenie dzieci rodziców do współpracy i udziału w turniejach w roli kibiców

Uczestnikami były dzieci i młodzież w wieku od 6 do 13 lat. Cykl spotkań uczestników na zajęciach i turniejach obejmował weekendy od 24 kwietnia do 06 grudnia 2009 roku. W zadaniu udział brało zdeklarowanych 50 uczestników oraz 3 trenerów

Gośćmi na turniejach byli koszykarze i profesjonaliści z dziedziny koszykówki, którzy brali czynny udział w zajęciach treningowych. Uczestnicy spotykali się w osiem weekendów, z których każdy zakończony był turniejem z udziałem pięciu drużyn złożonych z uczestników zadania. W czasie odbywania się spotkań uczestnicy zadania korzystali noclegów i wyżywienia w Zespole Szkół Nr 1.

Każdy turniej kończył się wręczeniem pucharów i nagród dla najlepszych drużyn i zawodników. Większość uczestników pochodzi z rodzin o niestabilnej sytuacji materialnej, dlatego taka forma spędzania wolnego czasu była odpowiednia i korzystna.

(KSJ)