Przydatne linki

Poniżej znajdują się linki stron internetowych przeznaczonych dla organizacji pozarządowych. Znajdą tam Państwo wiele cennych informacji m.in. na temat pozyskiwania środków finansowych, szkoleń, a także ogólne porady dla NGO.

www.ngo.pl Ogólnopolski portal organizacji pozarządowych
www.rci.org.pl Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych
www.eurobalt.org.pl Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk
(fundusze pomocowe, dotacje dla org. pozarządowych)
www.mpips.gov.pl Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
(m.in. ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie)
www.klon.org.pl Strona Stowarzyszenia Klon/Jawor (informacje dla organizacji pozarządowych wraz z bazą adresową organizacji)
www.fip.ngo.pl Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych
www.wolontariat.org.pl Centrum Wolontariatu