Przedszkola

Przedszkole Nr 2 w Pelplinie

 

Przedszkole Nr 2 w Pelplinie
ul. Kościuszki 2
83 – 130 Pelplin
telefon: +48 (58) 536 – 14 – 46
 

 

Nazwa i typ placówki
Przedszkole jest placówką liczącą 169 dzieci. W ciągu roku szkolnego otwarte jest 11 miesięcy z jednomiesięczną przerwą wakacyjną. Do przedszkola uczęszczają dzieci nie tylko z miasta, ale również z gminy Pelplin. Wszystkie mają zapewniony dowóz autobusami szkolnymi do placówki. Przedszkole objęte jest nadzorem pedagogicznym w zakresie ustalonym ustawą, a także doradztwem metodycznym.
Wszystkie sale wyposażone są odpowiednio do swego przeznaczenia. Pomoce, zabawki i sprzęt stosowane są odpowiednio do rozwoju fizycznego i umysłowego dziecka.
Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku od godz. 6:30 do godz. 17:00.

Podstawa działania
Przedszkole pracuje na podstawie własnego statutu określającego między innymi liczbę dzieci w oddziale, kwalifikacje, prawa i obowiązki nauczycieli, prawa dzieci i ich rodziców, rodzaj obowiązującej dokumentacji. Nauczycielki biorą aktywny udział w pracach zespołów samokształceniowych. Wszyscy pracownicy przedszkola są świadomi odpowiedzialności za wychowanie powierzonej im opiece dzieci, wobec samych siebie i środowiska.
W przedszkolu dzieci mogą korzystać z nauki j. angielskiego, rytmiki oraz konsultacji psychologicznych i logopedycznych. Odbywają się również dodatkowe zajęcia religii.

Kadra
Dyrektor – Pani mgr Adela Rulińska,
9 nauczycielek,
5 woźnych oddziałowych,
1 intendentka,
1 kucharka,
1 pomoc kuchenna,
1 osobę pracującą na stanowisku palacza c. o.

Ponadto w naszym przedszkolu
Organizujemy wiele okazjonalnych uroczystości, gdzie jako goście są zaproszeni członkowie najbliższej rodziny: mamusie, tatusiowie, babcie, dziadkowie i rodzeństwo.
Organizujemy zajęcia otwarte, w których mogą uczestniczyć rodzice.
Organizujemy wyjazdy do teatru, kina i lasu w poszukiwaniu wielkanocnego zająca.