Obsługa prawna

Michał Czyżewski – Radca Prawny

Do obowiązków wykonywanych w zakresie obsługi prawnej urzędu należy:

 • Współdziałanie na każdym etapie podejmowania decyzji o kluczowym znaczeniu dla Gminy.
 • Konsultowanie i parafowanie pod względem formalnoprawnym zawieranych umów i porozumień.
 • Konsultowanie i parafowanie pod względem formalnoprawnym opracowywanych projektów:- Zarządzeń Burmistrza,
  – uchwał Rady Miejskiej,
  – statutów,
  – regulaminów,
  – kodeksów.
 • Prowadzenie zbioru przepisów prawnych i udostępnianie ich komórkom organizacyjnym urzędu i jednostkom organizacyjnym gminy.
 • Obsługa prawna organów Gminy, Radnych i pracowników urzędu w zakresie spraw służbowych lub pełnienia funkcji publicznych.
 • Udział w rokowaniach i prowadzonych przez Gminę negocjacjach.
 • Wydawanie opinii prawnych w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy.
 • Wydawanie opinii prawnych dotyczących zawarcia ugody w sprawach majątkowych i umarzania wierzytelności.
 • Udzielanie wyjaśnień w sprawach obowiązującego stanu prawnego w zakresie działania organów Gminy.
 • Udzielanie porad prawnych i pomocy prawnej pracownikom urzędu w zakresie interpretacji przepisów prawnych i praktycznego ich zastosowania.
 • Udzielanie porad prawnych i pomocy prawnej Radnym w związku z wykonywaniem przez nich mandatu Radnego.
 • Udzielanie porad prawnych jednostkom organizacyjnym Gminy nie posiadającym obsługi prawnej.
 • Zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wszelkich instancji oraz urzędami i innymi instytucjami, w których stroną jest Gmina.