O kulturze w Pelplinie

Miasto Pelplin i jego okolice są skarbnicą kultury i sztuki wielu pokoleń. Tutaj życie tętni przez okrągły rok. Nad rozwojem życia kulturalnego miasta i gminy czuwa wiele osób i instytucji, o których przeczytacie Państwo poniżej.

Ikonka kulturaStałe imprezy kulturalne:

  • kwiecień: Pomorski Festiwal Poetycki im. Ks. Janusza St. Pasierba
  • czerwiec: Dni Pelplina
  • lipiec-sierpień: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Katedrze Pelplińskiej, Nocą daj poprowadzić się Aniołom, Światło i Dźwięk
  • wrzesień: Jarmark Cysterski

Do najważniejszych instytucji kulturalnych należą:

Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie

Miejski Ośrodek Kultury (MOK) jest samorządową instytucją kultury. Podstawowym celem Ośrodka jest włączenie społeczności Gminy Pelplin do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz jej współtworzenie przez organizację wydarzeń kulturalnych, edukację kulturalną, promocję kultury lokalnej i regionalnej, kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze, tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i zainteresowania sztuką.

Cele Ośrodka realizowane są przez organizację imprez kulturalnych, w tym festynów, koncertów, festiwali, przeglądów twórczości, jarmarków, spektakli i innych wydarzeń o zasięgu lokalnym i regionalnym.

Ośrodek współpracuje z Gminną Biblioteką Publiczną, Gminnym Centrum Informacji, szkołami i innymi placówkami oświatowymi na terenie Gminy Pelplin oraz agencjami artystycznymi, krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi podmiotami oraz osobami fizycznymi działającymi na rzecz kultury.

Obecnie Ośrodek Kultury prowadzi stałe zajęcia:
•    pracownię plastyczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych
•    zajęcia haftu i szydełkowania
•    szkołę tańca towarzyskiego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych
•    szkołę tańca nowoczesnego dla dzieci i młodzieży
•    aerobic dance
•    zajęcia muzyczne
•    orkiestrę dętą
•    koło teatralne
•    zajęcia wokalne dla dzieci i młodzieży
•    zajęcia gry na gitarze

Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie
adres: ul. Kościuszki 2a, 83-130 Pelplin
telefon: +48 (58) 536 – 14 – 52
e-mail:mok@archiwum.pelplin.pl
wwwhttp://mok.archiwum.pelplin.pl

Miejska Biblioteka Publiczna w Pelplinie

Miejska Biblioteka Publiczna im. Księdza Bernarda Sychty w Pelplinie jest samorządową instytucją kultury. Służy społeczności lokalnej w zakresie udostępniania zbiorów oraz zaspakajania potrzeb czytelniczych, informacyjnych i komunikacyjnych. Popularyzuje literaturę i organizuje życie kulturalno – oświatowe.

Biblioteka organizuje co roku różnego rodzaju imprezy dla czytelników:
•    spotkania z pisarzami,
•    konkursy,
•    prelekcje literackie i historyczne,
•    wieczory poetycko – muzyczne,
•    sympozja,
•    konferencje,
•    wystawy okolicznościowe,
•    wernisaże promujące twórczość artystów.

Księgozbiór biblioteki liczy około 30 tyś. woluminów i zawiera literaturę piękną dla dzieci, młodzieży i dorosłych, literaturę popularnonaukową, regionalną oraz czasopisma bieżące. Szczegółowych informacji o zbiorach dostarcza katalog w programie LIBRA 2000.

W skład biblioteki wchodzą: Biblioteka w Pelplinie oraz dwie filie zlokalizowane w miejscowościach Rajkowy i Rudno.

Biblioteka Pelplin gromadzi i udostępnia na zewnątrz i na miejscu literaturę piękną polską i obcą, literaturę popularno- naukową, a także zbiory specjalne.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Księdza Bernarda Sychty w Pelplinie
adres: ul. Sambora 5, 83 – 130 Pelplin
telefon: +48 (58) 536 – 33 – 43
e-mail: biblioteka@archiwum.pelplin.pl
wwwhttp://pelplin.wbpg.org.pl

Muzeum Diecezjalne w Pelplinie

Muzeum Diecezjalne gromadzi w swych zbiorach dzieła sztuki sakralnej od średniowiecza po czasy współczesne. Dzieła te pochodzą z terenu Pomorza i są świadkami jego kultury i tradycji.

Muzeum Diecezjalne w Pelplinie, posiada w swych zbiorach jedną z największych kolekcji rzeźby średniowiecznej (Madonny szafkowe, poliptyk toruński). Znajduje się tu jedyny w kraju egzemplarz Biblii Guttenberga oraz zbiory szat, naczyń i relikwiarzy liturgicznych.

Muzeum Diecezjalne w Pelplinie im. Biskupa Stanisława Wojciecha Okoniewskiego
adres: ul. Biskupa Dominika 11, 83-130 Pelplin
telefon: +48 (58) 536 – 12 – 21
e-mail: muzeum@diecezja-archiwum.pelplin.pl
wwwhttp://www.muzeum.pelplin.diecezja.org

Biblioteka Diecezjalna w Pelplinie

W bibliotece znajdą się bogate zasoby historycznej biblioteki seminaryjnej. Jest to 160 tyś książek i czasopism. Nowy budynek ma część magazynową, czytelnię, salę multimedialną, salę konferencyjną oraz pomieszczenia techniczne i mieszkaniowe. Adaptacja była możliwa dzięki wysiłkowi całej diecezji a także wsparciu ze środków unijnych za pośrednictwem urzędu marszałkowskiego województwa pomorskiego. Pelplińska kolekcja znana jest w Polsce i za granicą. Jej początki sięgają XVII wieku. Obok bogatego zbioru współczesnych książek, posiada ona cenne manuskrypty, inkunabuły, starodruki. Spora część zasobów jest dziełem cystersów, którzy mieli w Pelplinie swój klasztor. Najcenniejszym skarbem Pelplina jest jedyny w Polsce egzemplarz (dwa tomy) Biblii Gutenberga oraz Tabulatury Pelplińskie. Zawierają one rękopisy 911 kościelnych utworów chóralnych i instrumentalnych.

Biblioteka została pobłogosławiona 20.10.2009 r. przez biskupa pelplińskiego prof. dr hab. Jana Bernarda Szlagę.

Biblioteka Diecezjalna im. Biskupa Jana Bernarda Szlagi
adres: ul. Biskupa Dominika 7, 83-130 Pelplin
telefon: +48 (58) 536-12-21 w. 111
e-mail: biblioteka@diecezja-archiwum.pelplin.pl