Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

Dodano przez Administrator, 26 marca 2013 w Ogólne, Ogłoszenia
0

Dodano dn.: 18.09.2014

Osiągnięte poziomy recyklingu w 2013 roku

str_1 str_2

Dodano dn.: 26.03.2013

W wyniku decyzji sejmu, będącej konsekwencją zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej, wszystkie gminy, w tym i gmina Pelplin, zostały zmuszone do całkowitej zmiany systemu odbioru  i zagospodarowania odpadów komunalnych.

W związku z powyższym w dniu 26 marca 2013 r. w Pelplinie odbyła się Sesja Rady Miejskiej, podczas której radni podjęli uchwały dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Podjęte akty prawa miejscowego obowiązywać będą  od dnia 1 lipca 2013 r.

Rada Miejska podjęła uchwały w następujących sprawach (treść uchwał dostępne do pobrania w poniższych plikach):
•   Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pelplin (uchwała nr XXVIII/237/13).
•   Metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty (uchwała nr XXVIII/239/13).
•  Terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (uchwała nr XXV/209/12).
•  Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości  (uchwała nr XXVIII/240/13).
• Szczegółowego sposobu i zakresu  świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę  (uchwała nr XXVIII/238/13).
• Rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi (uchwała nr XXVIII/241/13)

Przypominamy, że z dniem 30 czerwca 2013 r. przestaną obowiązywać umowy na odbiór odpadów komunalnych, które mieszkańcy podpisali z firmami świadczącymi usługi w tym zakresie, a do dnia 31.03.2013 r. właściciele nieruchomości będą zobowiązani  do złożenia w siedzibie Urzędzie Miasta i Gminy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg wzoru, który został określony w uchwale Rady Miejskiej nr XXVIII/240/13.

Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbierane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pelplin są zagospodarowane w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Tczewie,ul. Rokicka 5a, 83 – 110 Tczew.

Jak segregować odpady w Gminie Pelplin?

Gospodarka odpadami w Twoim domu… czyli co otrzymamy w ramach podstawowej opłaty za śmieci w nowym systemie

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z prezentacją pt. „Problematyka i nowe obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU MIASTA I GMINY PELPLIN

 

Dodano dn.: 06.06.2012

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Od tego dnia gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Jednym z warunków sukcesu nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest edukacja oraz odpowiedni przepływ informacji pomiędzy gminą a mieszkańcami. Gmina po przyjęciu stosownych uchwał rozpocznie przeprowadzenie kampanii informacyjno – edukacyjnej na temat nowego systemu gospodarki odpadami.

Ulotka informacyjna

Ulotka informacyjna

Eko24 - Program Edukacji Ekologicznej