Miasto Newcastle West – Irlandia

Celem partnerstwa miast jest wspieranie współpracy dwóch miast w dziedzinie gospodarki, administracji, sztuki, kultury, nauki, spraw młodzieży i oświaty w celu osiągnięcia wzajemnych korzyści oraz stwarzanie obywatelom możliwości poznawania kultury i sposobu życia innego miasta.

Angażowanie obywateli, stowarzyszeń i organizacji odbywa się zwłaszcza przez wymianę uczniów, młodzieży i studentów. Obecnie szczególne znaczenie ma wykorzystanie partnerstwa miast w celu nawiązywania kontaktów gospodarczych pomiędzy przedsiębiorstwami z miast partnerskich.

Uchwała

Uchwała Nr VI/42/07 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 24 kwietnia 2007 r.

Współpraca

Cele gospodarcze, oświatowe i kulturowe.

Przebieg współpracy

W dniach 15 -19 marca 2007 r. miała miejsce wizyta partnerska delegacji Pelplina w Newcastle w południowej Irlandii w hrabstwie Limerick na temat możliwości przyszłej współpracy. Podczas spotkania omówiono i uzyskano datę rewizyty, która odbyła się ostatecznie w dniach 29 maja – 5 czerwca 2007 r. gdzie nasi irlandzcy goście zapoznali się z dziedzictwem kulturowym Pelplina i wzięli udział w konferencji na temat szlaku cysterskiego na Pomorzu, oraz wzięli udział w spotkaniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Pelplin, na którym ustalono ramy współpracy 15-22 stycznia 2008 r. miała miejsce wymiana młodzieży pomiędzy Pelplinem a Newcastle West połączone ze wspólnymi działaniami młodzieży obydwu krajów poprzez realizację projektu „Małe ojczyzny w jednej Europie”. W ramach przedsięwzięcia odbyły się przedsięwzięcia kulturalne i artystyczne m.in. warsztaty plastyczne, prezentacje, przedstawienia, warsztaty tańca, warsztaty gotowania, dyskusje na tematy europejskie i lokalne.

W lipcu 2008 r. odbyła się wizyta 10 osobowej grupy młodzieży (wraz z 2 opiekunami) w ramach projektu „Wszystkie barwy lipca – młodzieżowa twórczość artystyczna” realizowanego ramach programu „Młodzież w działaniu”.

03.06.2009 r. w ramach Dni Pelplina miał miejsce występ muzyków z partnerskiej Gminy Newcastle West. Na bieżącą prowadzona jest zwyczajowo przyjęta korespondencja okolicznościowa, która pielęgnuje wspólnie zdobyte doświadczenia oraz co najważniejsze podtrzymuje nawiązany wcześniej kontakt.

Link do strony: www.newcastlewest.org