Laureaci Nagrody Mestwina

O Nagrodzie Mestwina…

Doroczne Nagrody Mestwina przyznawane są od 2000 roku. Inicjatorem tego przedsięwzięcia są przedsiębiorcy działający na terenie Pelplina. Na tym tle najmocniej odznacza się sylwetka przedsiębiorcy Józefa Gardzielewskiego. To on stał się „iskrą”, która rozpaliła całe przedsięwzięcie, w tym także Charytatywny Bal Mestwina, podczas którego wręczane są doroczne Nagrody Mestwina.

Do dziś nieprzerwalnie wśród organizatorów Balu oraz Kapituły konkursowej, znajduje się trzech przedsiębiorców: Bogdan German, Eugeniusz Badziąg oraz Adam Kwidziński. W dużej mierze to dzięki nim Bal Mestwina oraz Nagrody Mestwina są wciąż pełne pasji i „serca”. Nie bez znaczenia jest także nieprzerwalnie wsparcie dla obu przedsięwzięć, udzielane przez Burmistrza Miasta i Gminy Andrzeja Stanucha oraz jego zastępcy Tadeusza Błędzkiego.

W latach 2001 – 2010 wnioski o przyznanie nagrody rozpatrywała Kapituła działająca przy Burmistrzu Miasta i Gminie Pelplin składająca się z przedsiębiorców oraz przedstawicieli samorządu pelplińskiego. Od roku 2011 nastąpiła zmiana w składzie Kapituły Nagrody Mestwina. Od tej pory do każdej kategorii konkursowej powoływana jest osobna Kapituła, w skład której wchodzą laureaci Nagrody Mestwina z lat ubiegłych oraz eksperci samorządowi z danej dziedziny. Całemu przedsięwzięciu niezmiennie patronuje Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin.

Nagrody przyznawane są w uznaniu za szczególne zasługi dla Pelplina. Wśród nagrodzonych znajdziemy osoby prywatne, organizacje pozarządowe oraz firmy.

Aby scharakteryzować laureata Nagrody Mestwina, należałoby wymienić takie cechy jak: prawość, uczciwość, życzliwość, pracowitość i zaangażowanie w rozwój środowiska lokalnego oraz inicjatywa do tworzenia ponadczasowych działań. A także wiele, wiele innych pozytywnych cech, które znaleźć można w życiorysach dotychczasowych laureatów Nagrody Mestwina.

Co roku Nagrody Mestwina wręczane są podczas Charytatywnego Balu Mestwina, który odbywa się w Pelplinie zawsze w pierwszym kwartale danego roku kalendarzowego. Otrzymanie Nagrody stanowi wyraz ogromnego zaufania jakim obdarzają laureata mieszkańcy Miasta i Gminy Pelplin. Oprócz zaszczytu to także obowiązek, bycia przykładem wzorowej działalności oraz zaangażowania w rozwój lokalnej społeczności.

mestwinów kilka wypada dodać także, skąd wzięła się nazwa opisywanej nagrody. A mianowicie, Nagroda Mestwina wzięła swą nazwę od imienia księcia pomorskiego, który 2 stycznia 1272 roku nadał Cystersom wieś o nazwie Polplin, która zbiegiem lat i troski jej mieszkańców stała się pięknym Miastem dziś nazywanym Pelplin. Jan Długosz w IV Tom XI Księgi „Dziejów polskich ksiąg dwanaście” tak napisał: „Klasztor ten założony i uposażony przez dawnych polskich książąt Sambora, Mszczuja i Świętopełka tak wspaniałe i ozdobne miał budowle, że budził podziw wszystkich ludzi.”

Książę Mestwin II nazywany także Mściwojem czy Mszczujem urodził się ok. 1220, a zmarł 25 grudnia 1294.
Więcej na temat księcia przeczytacie Państwo tu.

Z
apraszamy także do zapoznania się z historią Pelplina, która nierozerwalnie związana jest z Księciem Mestwinem.

Laureaci Nagrody Mestwina przyznanej w 2000 roku

Doroczną Nagrodę Mestwina przyznano w Pelplinie po raz pierwszy w roku 2000 za działalność w roku 1999.

Kategoria Laureat
Za wybitne osiągnięcia
oraz zaangażowanie w rozwój
ziemi pelplińskiej
Ksiądz Biskup Diecezjalny
prof. dr hab. Jan Bernard Szlaga
Biskup Pelpliński
Działalność gospodarcza Cukiernia „Edyta”
Eugeniusz i Edyta Badziąg
Laureaci Nagrody Mestwina przyznanej w 2001 roku

Doroczne Nagrody Mestwina przyznawane w Pelplinie w roku 2001 za działalność w roku 2000 otrzymali:

Kategoria Laureat
Działalność gospodarcza Firma „PELBUD” Adam Kwidziński
Działalność społeczna Grzegorz Watkowski
Działalność sportowa Jerzy Reszka

Opisy sylwetek laureatów Nagrody Mestwina przyznanej w roku 2001

2001

Laureaci Nagrody Mestwina przyznanej w 2002 roku

Doroczne Nagrody Mestwina przyznawane w Pelplinie w roku 2002 za działalność w roku 2001 otrzymali:

Kategoria Laureat
Działalność gospodarcza Sklepy Wielobranżowe
Bogdan German
Działalność społeczna Marek Modrzejewski
Działalność kulturalna Zbigniew Zgoda

Opisy sylwetek laureatów Nagrody Mestwina przyznanej w roku 2002

Laureaci Nagrody Mestwina przyznanej w 2003 roku

Doroczne Nagrody Mestwina przyznawane w Pelplinie w roku 2003 za działalność w roku 2002 otrzymali:

Kategoria Laureat
Działalność gospodarcza
  1. Zakład Masarski
    Stanisław Rąbała
  2. Firma PiA
Działalnośćspołeczno-kulturalna Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej”Bernardinum”
Działalność sportowa Krzysztof Kosedowski

Opisy sylwetek laureatów Nagrody Mestwina przyznanej w roku 2003

mestwin-2003

Laureaci Nagrody Mestwina przyznanej w 2004 roku

Doroczne Nagrody Mestwina przyznawane w Pelplinie w roku 2004 za działalność w roku 2003 otrzymali:

Kategoria Laureat
Działalność gospodarcza Firma De Graff Poland sp. z o.o.
Działalność społeczna Kazimiera Guz
Działalność
kulturalno-sportowa
Albin Zielke

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Laureaci Nagrody Mestwina przyznanej w 2005 roku

Laureaci Nagrody Mestwina przynanej w 2006 roku. fot. S. Brzeziński Doroczne Nagrody Mestwina przynawane w Pelplinie w roku 2005 za działalność w roku 2004 otrzymali:

Kategoria Laureat
Działalność gospodarcza Firma „SOB – PLAST”
Działalność społeczna PPHU „SEZAM” Wiesław Wutrich
Działalność
kulturalno-sportowa
Alicja Watkowska

Opisy sylwetek laureatów Nagrody Mestwina przyznanej w roku 2005

laureaci-mestwina-2005

Laureaci Nagrody Mestwina przyznanej w 2006 roku

Doroczne Nagrody Mestwina przynawane w Pelplinie w roku 2006 za działalność w roku 2005 otrzymali:

Kategoria Laureat
Działalność gospodarcza Firma „Meler”
Leszek Meler Piekarnia-Ciastkarnia
Działalność społeczna Jan Krajnik
Działalność
kulturalno-sportowa
Tomasz Zaborowski

Opisy sylwetek laureatów Nagrody Mestwina przyznanej w roku 2006

laureaci-mestwina-2006

Laureaci Nagrody Mestwina przyznanej w 2007 roku

Doroczne Nagrody Mestwina przynawane w Pelplinie w roku 2007 za działalność w roku 2006 otrzymali:

Kategoria Laureat
Działalność gospodarcza Firma „Dak-Bud” sp. z o.o.
Działalność społeczna Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie
pod kierownictwem Rufina Wysockiego
Działalność kulturalna Bogdan Wiśniewski
Działalność sportowa Klub Sportowy Wierzyca Pelplin

Opisy sylwetek laureatów Nagrody Mestwina przyznanej w roku 2007

laureaci-mestwina-2007

Laureaci Nagrody Mestwina przyznanej w 2008 roku

Doroczne Nagrody Mestwina przynawane w Pelplinie w roku 2008 za działalność w roku 2007 otrzymali:

Kategoria Laureat
Działalność gospodarcza Firma COLMEC Rudno
Działalność społeczna Parafialne Centrum Dzieci i Młodzieży
w Pelplinie
Działalność kulturalna Jadwiga Wasiuk
Kociewski Oddział Esperantystów
Działalność sportowa Jan Juwa
UKS „Tenisista” Rudno

Opisy sylwetek laureatów Nagrody Mestwina przyznanej w roku 2008

laureaci-mestwina-2008

Laureaci Nagrody Mestwina przyznanej w 2009 roku

Doroczne Nagrody Mestwina przyznawane w Pelplinie w roku 2009 za działalność w roku 2008 otrzymali:

Kategoria Laureat
Działalność gospodarcza Leszek Jachlewski
Działalność społeczna ks. Gerard Jakubiak
Caritas Diecezji Pelplińskiej
Działalność kulturalna Gedymin Grubba
Fundacja Promocji Sztuki
im. Gabriela Faure
Działalność sportowa Szkółka Bokserska
filia w Pelplinie

Opisy sylwetek laureatów Nagrody Mestwina przyznanej w roku 2009

laureaci-mestwina-2009

Laureaci Nagrody Mestwina przyznanej w 2010 roku

Doroczne Nagrody Mestwina przynawane w Pelplinie w roku 2010 za działalność w roku 2009 otrzymali:

Kategoria Laureat
Działalność gospodarcza Ślusarstwo i Instalatorstwo
Sanitarne CO Zdzisław Gosz
Działalność społeczna Beata Kwiatkowska
Działalność kulturalna Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Janiny Garści w Tczewie, filia w Pelplinie
Działalność sportowa Krzysztof Rychlewski

Opisy sylwetek laureatów Nagrody Mestwina przyznanej w roku 2010

laureaci-mestwina-2010

Laureaci Nagrody Mestwina przyznanej w 2011 roku

Doroczne Nagrody Mestwina przynawane w Pelplinie w roku 2011 za działalność w roku 2010 otrzymali:

Kategoria Laureat
Działalność gospodarcza Geopel S.C. Anna i Zbigniew Drąg
Działalność społeczna Seweryn Brzeziński
Działalność kulturalna Andrzej Wolski
Działalność sportowa Adam Cichocki

 

Laureaci Nagrody Mestwina przyznanej w 2012 roku

Doroczne Nagrody Mestwina przynawane w Pelplinie w roku 2012 za działalność w roku 2011 otrzymali:

Kategoria Laureat
Działalność gospodarcza „PATI” Biuro Nadzoru i Dokumentacji
Budowlanej – Henryk Resmerowski
Działalność społeczna Maria Pańczyk
Działalność kulturalna Pelplińska Orkiestra Dęta
Laureaci Nagrody Mestwina przyznanej w 2013 roku

Doroczne Nagrody Mestwina przyznawane w Pelplinie w roku 2013 za działalność w roku 2012 otrzymali:

Kategoria Laureat
Działalność gospodarcza Usługi Transportowe Tadeusz Decka
Działalność społeczna Radosław Sarnowski
Działalność kulturalna Zespół Pieśni i Tańca „Modraki”

Nagroda Super Mestwin za całokształt działalności społecznej

Katarzyna Guz

 

Laureaci Nagrody Mestwina przyznanej w 2014 roku

Doroczne Nagrody Mestwina przyznawane w Pelplinie w roku 2014 za działalność w roku 2013 otrzymali:

Kategoria Laureat
Działalność gospodarcza BioFeed Sp z o.o.
Działalność społeczna ks. Prałat Ireneusz Smagliński
Działalność kulturalna Alicja Słyszewska