Laureaci Nagród Wolontariatu

O Nagrodach Wolontariatu…

W gminie Pelplin działa wiele organizacji pozarządowych, których członkowie aktywnie działają na rzecz lokalnej społeczności. Na naszym terenie spotkamy także osoby, które niezrzeszone w żadnej organizacji, bezinteresownie inwestują swój cenny czas pomagając rozwiązywać problemy środowiska w którym żyją. Ziemia pelplińska to także instytucje, podmioty gospodarcze, które często angażują się w dobroczynną działalność na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Pelplin.

Aby docenić pracę wolontariuszy, wyróżnić tych najaktywniejszych oraz podziękować wszystkim za wkład w budowanie społeczeństwa obywatelskiego od 2010 roku w Gminie Pelplin przyznawane są Nagrody Wolontariatu

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z sylwetkami laureatów Nagród Wolontariatu, przyznanych w 2014 roku.

WOLONTARIUSZ ROKU

Laureatem w kategorii Wolontariusz Roku 2014 zdobywając taką samą liczbę punktów zostali: 

SONY DSCGrupa wolontariatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  w Pelplinie
Corocznie wolontariusze biorą udział w licznych akacjach organizowanych przez różne instytucje, sami podejmują inicjatywy mające na celu pomoc najbardziej potrzebującym.

Liczba osób działających w szkolnym wolontariacie szacuje się na ok. 50 osób, choć jest stale zmienna z tendencją zwyżkową i zależy od rodzaju akcji, w jakiej biorą udział. Działalność szkolnego wolontariatu opiera się na podejmowanych przez uczniów inicjatywach. Podjęte w roku 2014 działania wolontariatu wskazują na duże zaangażowanie i inicjatywę młodzieży.  W związku z tym wolontariusze deklarują, iż nadal będą kontynuowali współprace z organizacjami i instytucjami, którym pomagają w chwili obecnej.

 

SONY DSCOskar Krajnik
Oskar aktywnie działa przy organizacji Kociewskich Igrzysk Osób Niepełnosprawnych. Swoje zaangażowanie i chęć pomocy wykazuje niezmiennie od czasu liceum po dziś dzisiejszy. Jego pasja i zaangażowanie spowodowały, że mimo iż działa jako wolontariusz to uczestniczy w przygotowania na prawach organizatora. Kiedy włącza się w działania KISON zegarek przestaje mieć dla niego znaczenia. Zawsze życzliwy, chętny do pomocy i niezastąpiony.

ORGANIZACJA PRZYJAZNA WOLONTARIUSZOM

DSC08357Zespół „Na cały głos”
Zespół ewangelizacyjny: „Na cały Głos” powstał we wrześniu 2011 roku. Jest zespołem działającym przy Radiu Głos w Pelplinie. Do zespołu należy ponad 20 młodych osób z Pelplina i okolic. Swoją pasją, zaangażowaniem  i talentem muzycznym tworzą wspólnotę osób, które z wielką radością przyjeżdżają, co tydzień,  do Pelplina na  próby. Mimo nauki w szkole,  studiów w Gdańsku i  Bydgoszczy, w zespole odnajdują siłę jako wspólnota ludzi których połączyła pasja i miłość do muzyki. Członkowie zespołu wraz ze swoim opiekunem tworzą świetny, zgrany zespół, który zarażą radością wszystkich, którzy przychodzą na koncerty. Ks. Zbigniew bardzo przykłada się do rozwoju zespołu i dba o to, aby wewnątrz panowała atmosfera zaufania, życzliwości i wzajemnego poszanowania.

FIRMA PRZYJAZNA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

DSC08365Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”
Wydawnictwo „Bernardinum” od lat wspiera liczne wydarzenia kulturalne, społeczne i oświatowe na terenie Miasta i Gminy Pelplin. To firma czynnie wspierająca swoją działalnością rozwój społeczności lokalnej. Jest to instytucja, która zyskała szacunek oraz wysoką ocenę swoich działań w odbiorze lokalnej społeczności.

 

INICJATYWA SPOŁECZNA ROKU

Laureatem w kategorii Inicjatywa społeczna roku zdobywając tą samą liczbę punktów zostały inicjatywy:

Obraz1Projekt „Wiele kultur, jedna Europa”
Pomysł realizacji projektu w Pelplinie, a następnie rozpasanie poszczególnych działań to dzieło jednej z mieszkanek Pelplina. Głównym organizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Miłośników Pelplina. Do Pelplina zawitało 81 gości z czterech krajów europejskich, Włoch, Węgier, Litwy i Malty. Goście z Europy przez 10 dni mieszkali m.in. w domach mieszkańców gminy Pelplin, co dało szansę na zaangażowanie się mieszańców i integracji z mieszkańcami innych krajów europejskich.

 

Obraz2Noc Muzeów:
Dzięki wolonatrystycznemu zaangażowaniu wielu osób miejsce, które pełni rolę Pomnika Historii zachwyciło licznie przybyłych gości w sposób szczególny bogactwem architektury, wyposażenia oraz  niepowtarzalną atmosferą przywołując dawne   czasy, kiedy gospodarowali tu szarzy mnisi.

Noc muzeów to akcja podczas której uczestnicy mieli okazję posłuchać muzyki organowej; poddać się refleksji  i rozważaniom poetyckim  Świętego Jan Pawła II; wziąć udział w niecodziennym odkrywaniu  tajemnic katedry, rozwiązując zagadki i rebusy.

Poznali dawne rzemiosła klasztorne poprzez  uczestnictwo w warsztatach herbarium, bursztynu, wytopu świec i piśmienniczym.

Wzięli udział w biesiadzie razem z  Królem Janem III Sobieskim wizytującym klasztor cysterski, by na koniec ubogacić się duchem chorałów  gregoriańskich rozbrzmiewających jak dawniej i roznoszących dźwięki pod najpiękniejszymi w Europie sklepieniami.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z sylwetkami laureatów Nagród Wolontariatu, przyznanych w 2013 roku.

WOLONTARIUSZ ROKU Klaudia Dering

Klaudia pełni funkcję I Przewodniczącej Wolontariatu Szkolnego oraz funkcję Wiceprzewodniczącej Samorządu Szkolnego przy Zespole Szkół Ponadgimanzjalnych w Pelplinie. Klaudia jest skromną, zdyscyplinowaną, pełną oryginalnych pomysłów osobą. Można na niej polegać, jest odpowiedzialna, zawsze wywiązuje się z poleconego zadania. Jest dobrą organizatorką wszelkich działań, w tym szczególnie imprez o charakterze charytatywnym i twórczo – artystycznym. Klaudia jest inicjatorką oraz bierze czynny udział w akcjach pomocowych, opiekuńczych i charytatywnych dla ludzi i zwierząt, akcjach profilaktyczno – edukacyjnych, zbiórkach, konkursach, warsztatach i przeglądach. Akcje: „Pomoc Judytce w domu”, „Nakrętki dla Judytki”, „Wesoła Stonoga”, „KISON”, „Kartki urodzinowe dla…”, Amnesty International”, „LIŚĆ”, Zostań Świętym Mikołajem”, „Tydzień życzliwości”, „Zostań dawcą szpiku”, „Szkolny dzień zdrowia”, „Piknik integracyjny”, „Lip Dup”, Ciepłe Wakacyjne chwile”, Światowy Dzień Rzucania Palenia”. Poza szkoła należy do Piłkarskiej grupy dziewcząt Centrum Pelplin.

ORGANIZACJA PRZYJAZNA WOLONTARIUSZOM Towarzystwo Przyjaciół Zabytków Pelplina

TPZP stwarza warunki do realizacji pomysłów wolontariuszy, zapewnia środki i możliwości działania (np. organizacja wyjazdów poznawczych dla mieszkańców Pelplina i okolic; organizacja spływów kajakowych, rajdów pieszych i rowerowych,  spotkań integracyjnych; opracowywanie materiałów promocyjnych, tablic itp.).TPZP realizując projekty kulturotwórcze promuje lokalne dziedzictwo kulturowe w kraju i za granicą (przyjmowanie  grup krajowych i zagranicznych związanych ze szlakiem cysterskim). Wolontariusze poprzez planowane działania i zdobyte przez TPZP środki mogli w bieżącym roku realizować swoje pomysły podczas Nocy Muzeów, Dnia św. Bernarda i Jarmarku Cysterskiego. Uczestniczyli i równocześnie obsługiwali konferencję dotyczącą organizacji i promocji szlaków kulturowych przebiegających przez Pelplin.   Wolontariusze z Collegium Marianum oraz miejscowych szkół uczestniczyli w różnych przedsięwzięciach TPZP (warsztaty teatralne, skryptorium) pod kierunkiem dorosłych członków TPZP. Stowarzyszenie  chętnie włącza do swych działań również osoby nie zrzeszone w Stowarzyszeniu a chcące jednorazowo uczestniczyć lub realizować swoje pomysły. Stwarza szerokie pole współpracy z instytucjami i innymi organizacjami z terenu miasta i gminy Pelplin.

FIRMA PRZYJAZNA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Bank spółdzielczy w Skórczu. Oddział Pelplin

Bank Spółdzielczy w Skórczu oddział w Pelplinie to bank czynnie wspierający swoją działalnością rozwój społeczności lokalnej, aktywnie wspomagający wydarzenia kulturalne, społeczne i oświatowe na terenie Miasta i Gminy Pelplin. Jest to instytucja, która zyskała szacunek oraz wysoką ocenę swoich działań w odbiorze lokalnej społeczności. Bank jest sponsorem m.in. wydarzeń takich jak: Pomorski Festiwal Poetycki im, ks. Janusza St. Pasierba, Jarmark Cysterski, Gminny Dzień Dziecka oraz wiele innych. Współpraca z Bankiem Spółdzielczym w Skórczu Oddział w Pelplinie przebiega z atmosferze szacunku, życzliwości i zrozumienia. Na uznanie zasługują metody współpracy Banku z lokalną społecznością. Działania Banku wolne są od biurokratycznych formalności, wynikają z prawdziwej chęci pomocy oraz autentycznego zrozumienia potrzeb. Kultura, życzliwość, zrozumienie potrzeb lokalnej społeczności czyni Bank partnerem w działaniach społecznych na rzecz rozwoju oświaty i kultury w naszym regionie.

INICJATYWA SPOŁECZNA ROKU Rok ks. Janusza St. Pasierba w Pelplinie

Na wniosek Oddziału Kociewskiego Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego oraz dyrekcji Zespołu Szkół Ponadgimnazjlanych w Pelplinie, Rada Miejska w Pelplinie podjęła uchwałę w sprawie Roku Księdza Janusza St. Pasierba. Oddział Kociewski ZKP zorganizował w mijającym roku cykl wydarzeń poświęconych wybitnemu kapłanowi – poecie, który wielokrotnie podkreślał znaczenie Pelplina w swoim życiu. Cykl imprez z okazji Roku Ks. Janusza St. Pasierba jest inicjatywą ważną dla lokalnej społeczności z kilku powodów. Przede wszystkim stanowił doskonałą promocja miasta, a ponadto integrował różne środowiska, które włączyły się w organizację uroczystości, koncertów, konferencji i wystawy. Zaspokojono różne potrzeby mieszkańców miasta i gminy (młodzieży, osób starszych o zróżnicowanym statusie społecznym). W wydarzeniach wzięło udział ponad tysiąc uczestników zarówno z terenu miasta i gminy, jak i gości z różnych stron Pomorza. Cechą organizowanych imprez była ich różnorodność. Oddział Kociewski ZKP zaangażował wiele osób i instytucji do współpracy.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z sylwetkami laureatów Nagród Wolontariatu, przyznanych w 2012 roku.

WOLONTARIUSZ ROKU Grupa wolontariuszy pracujących na rzecz świetlicy przy Zespole Caritas Parafii Katedralnej w Pelplinie

Praca świetlicy parafialnej oparta jest na zaangażowaniu i udziale wolontariatu skupionej wokół jednej idei grupy ludzi – głownie nauczycieli (choć nie tylko) miejscowych placówek szkolnych. Zajęcia w świetlicy odbywają się już od wielu lat a przez jej „mury” przewinęło się już kilkaset młodych mieszańców naszej Gminy. Tutaj mogą zawsze liczyć na fachową opiekę i atrakcyjną formę spędzania czasu wolnego. Świetlica tętni życiem przez cały rok szkolny. Zajęcia odbywają się  cztery razy w tygodniu. Są to zajęcia tematyczne z elementami socjoterapii. W ramach tych zajęć organizowane jest dożywa nianie dzieci. W miesiącach letnich organizowane są też wakacyjne wyjazdy dla dzieci. W pracę placówki angażuje się chyba najprężniej działająca na terenie gminy w ostatnich latach grupa wolontariuszy.

ORGANIZACJA PRZYJAZNA WOLONTARIUSZOM Parafialany Zespół Caritas w Wielkim Garcu

Organizacja ta od wielu lat prowadzi działalność charytatywną na terenie parafii obejmującej miejscowości: Międzyłęż, Wielki Garc, Rudno, Gręblin. Zajmują się zbiórką i rozprowadzaniem żywności wśród osób potrzebujących. Organizują kolonie letnie nad morzem dla dzieci z rodzin parafii Wielki Garc. Organizują pomoc żywnościową świąteczną, pomagają w zakupie opału rodzinom w trudnej sytuacji materialnej.

FIRMA PRZYJAZNA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Firma Handlowo - Usługowa Automobilne Centrum Tomasz Zaborowski

Tomasz Zaborowski i jego firma od lat wspierają lokalne inicjatywy. Pan Tomek jest założycielem Klubu Sportowego Centrum Pelplin, jak również organizatorem wielu imprez sportowych w tym m.in. Pelplińskiej Ligii Halowej i Pelplińskiej Ligi Futbolowej. Nigdy nie odmawia pomocy w organizacji lub finansowaniu inicjatyw sportowych. Był m.in. głównym sponsorem I Amatorskiego Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z sylwetkami laureatów Nagród Wolontariatu, przyznanych w 2011 roku.

WOLONTARIUSZ ROKU Marzenna Modrzejewska

Image.2011-12-14.2954Marzenna Modrzejewska jest członkiem zarządu Stowarzyszenia „Wesoła Stonoga”. Jest osobą wyróżniającą się dynamizmem i odwagą w podejmowaniu nowych, niejednokrotnie nietypowych działań. Jej entuzjazm pozwala pokonać jakże powszechną barierę niemożności. Zaangażowanie i trud Pani Marzenny w realizację projektów społecznych wywołuje uśmiech na twarzach dzieci i dostarcza wiele radości mieszkańcom Miasta i Gminy Pelplin. Wszelkie działania prowadzone przez laureatkę w ramach działań wolontarystycznych wpływają również korzystnie na budowanie świadomości obywatelskiej i społecznej młodzieży poprzez umiejętne łączenie nowoczesnych form przekazu z tradycjami i historią naszego Regionu.

ORGANIZACJA PRZYJAZNA WOLONTARIUSZOM Caritas Diecezji Pelplińskiej

Image.2011-12-14.3244Nadrzędny cel jaki przyświeca działaniu Caritas to realizowanie potrzeb duchowych i materialnych człowieka. Cel ten realizowany jest poprzez działalność charytatywną i humanitarną wypływającą z ewangelicznego przykazania miłości.

Jednym z licznych zadań laureata jest promocja i organizacja wolontariatu. Zadania te realizowane są w szczególności poprzez systematyczną formację i kształcenie wolontariuszy. Młodzi ludzie skupieni w grupie wolontariatu doskonale znają misje i cele organizacji. Wspólnie z opiekunami spotykają się, aby rozmawiać, przygotowywać się do licznych akcji charytatywnych i rozwiązywać problemy.

Bez wolontariatu i różnych jego form trudno byłoby wyobrazić sobie tak wszechstronną działalność Caritas, a fakt, że wolontariusze nieustannie uczestniczą w jej działalności dowodzi, że panującą tam atmosferę cechuje zaufanie, partnerstwo i życzliwość.

FIRMA PRZYJAZNA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Zakład Masarski Rąbała - Krystyna i Stanisław Rąbała

Image.2011-12-14.4010Zakład Masarski „Rąbała” od wielu lat aktywnie włącza się w życie lokalnej społeczności. Pomoc właścicieli przy organizacji imprez ma zwykle charakter społeczny. Laureat wspiera działalność Klubów Sportowych z terenu Miasta i Gminy Pelplin. Stara się także uczestniczyć w życiu społeczności lokalnej podejmując dialog społeczny. Jako jeden z niewielu podjął inicjatywę stworzenia produktu lokalnego z okazji 80-lecia nadania Pelplinowi praw miejskich. Jego stała obecność i zaangażowanie w życie społeczne są na tyle widoczne, że bez wątpienia zasługują na wyróżnienie.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z sylwetkami laureatów Nagród Wolontariatu, przyznanych w 2010 roku.

WOLONTARIUSZ ROKU Katarzyna Mokwińska

KMokwinskaKatarzyna Mokwińska – jest opiekunem Grupy Wolontariatu działającej przy Parafii Wniebowzięcia NMP w Pelplinie. Swoją pasją i chęcią pomocy drugiemu człowiekowi zaraziła wielu młodych ludzi – obecnie grupa wolontariuszy liczy 35 osób. Z jej inicjatywy członkowie grupy wolontariatu spotykają się w każdy piątek, aby wspólnie rozmawiać, przygotowywać się do licznych akcji charytatywnych i rozwiązywać problemy. Laureatka aktywnie włącza się w akcje charytatywne prowadzone przez parafię oraz imprezy kulturalne organizowane w mieście. Jej zaangażowanie i ogromny wkład pracy dostrzec można m.in. w projektach dla młodzieży takich jak: „Sztuką jest pomaganie”, „Młodzi na ratunek” oraz „Młodzi Aktywni”.

GRUPA WOLONTARIUSZY Grupa kleryków działająca przy WSD Pelplin

WSDGrupa kleryków działająca przy WSD Pelplin – Wolontariat jest działalnością dla dobra ludzi, ale nabiera szczególnego wymiaru samarytańskiej służby, gdy jest czasem ofiarowanym cierpiącym i potrzebującym. W Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie istnieje i działa Kleryckie Koło Hospicyjne, które zajmuje się wolontariatem. Podczas sobotnich praktyk pastoralnych klerycy odwiedzają tczewskie Hospicjum. Zawożą tam, jak niektórzy z pacjentów mówią, najlepszą witaminę „o” – ich obecność. Rozmowa i zrozumienie chorego człowieka jest tym, na co on czeka.

Zapraszamy do zaponania się z opisem kleryckich grup działających w Wyższym Seminarium Duchownym, które znajdują się na stronie www.wsd.archiwum.pelplin.pl

INICJATYWA SPOŁECZNA ROKU Gmina Pelplin z pomocą dla powodzian (podziękowania na ręce Ryszarda Borysa)

SONY DSCGmina Pelplin z pomocą dla powodzian (podziękowania złożone zostały na ręce koordynatora akcji Ryszarda Borysa) – w wyniku powodzi, która pod koniec maja 2010 roku, dotknęła południową i środkową część naszego kraju najbardziej ucierpieli mieszkańcy wsi. Wiele gospodarstw rolnych straciło nie tylko swój dobytek, ale przede wszystkim zgromadzone zapasy paszy dla zwierząt. W czerwcu Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Andrzej Stanuch zwrócił się do rolników naszej gminy z apelem o pomoc gospodarzom z terenów dotkniętych powodzią, poprzez nieodpłatne zebranie nadwyżki zboża.

Koordynatorem akcji został Przewodniczący Konwentu Sołtysów Gminy Pelplin – Sołtys Sołectwa Gręblin Ryszard Borys, Borys2który bardzo zaangażował się w przeprowadzenie zbiórki. Dzięki ludziom dobrej woli udało się zebrać ok. 20 ton zboża. I tak, w środę, 21 lipca 2010 r., do gminy Dwikozy w powiecie sandomierskim po raz kolejny wyruszył transport z pomocą dla powodzian. Pierwszy, z artykułami spożywczymi, środkami czystości, odzieżą, kocami, kołdrami, pościelą, ręcznikami, chemią gospodarczą oraz artykułami gospodarstwa domowego, na miejsce dotarł 28 czerwca 2010 r.

Zapraszamy do zapoznania sie z realcją z przebiegu akcji na www.archiwum.pelplin.pl

ORGANIZACJA PRZYJAZNA WOLONTARIUSZOM Parafialny Zespół Caritas przy parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Pelplinie

OLYMPUS DIGITAL CAMERAParafialny Zespół Caritas przy parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Pelplinie „Jeśli tylko chcesz, to drugiemu coś od siebie daj. Bo prawdziwy życia sens, dawać innym to, co dostać sam byś chciał” – te słowa doskonale pasują do opisu Parafialnego Zespołu Caritas przy parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Pelplinie, który od wielu lat jest organizacją aktywnie działającą w Pelplinie. Celem PZC jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.

Jednym z licznych zadań Parafialnego Zespołu Caritas jest promocja i organizacja wolontariatu. Zadania te realizowane są w Caritas2szczególności poprzez systematyczną formację i kształcenie wolontariuszy. Młodzi ludzie skupieni w grupie wolontariatu doskonale znają misje i cele organizacji. Wspólnie ze swoim opiekunem spotykają się w każdy piątek, aby rozmawiać, przygotowywać się do licznych akcji charytatywnych i rozwiązywać problemy. Wolontariusze zgodnie twierdzą, że atmosfera partnerstwa i życzliwości towarzyszy ich wszelkim działaniom.

Zapraszamy do zapoanania się ze stroną internetową PZC Pelplin, która znajduje się pod adresem www.pcdim.republika.pl

FIRMA PRZYJAZNA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Firma Meler Leszek Meler Piekarnia - Ciastkarnia

OLYMPUS DIGITAL CAMERAFirma „Meler” Leszek Meler Piekarnia – Ciastkarnia – firma swoją działalność na lokalnym rynku rozpoczęła w październiku 2001 roku. W ciągu tych lat wyroby Leszka Melera zyskały uznanie nie tylko w gminie Pelplin, ale i poza jej granicami. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu załogi, firma Leszka Melera w krótkim czasie osiągnęła bardzo wiele. Od początku swej działalności firma uczestniczy w życiu społecznym miasta.

Poprzez sponsoring aktywnie włącza się w organizację licznych wydarzeń kulturalnych zarówno w mieście jak i Meler2okolicy. Dzięki zaangażowaniu i wsparciu Piekarni Meler możliwe było zrealizowanie wielu przedsięwzięć, które miały na celu dobro społeczności lokalnej.

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną interentową Firmy „Meler”, która znajduje się pod adresem www.melerarchiwum.pelplin.pl

ANIMATOR ROKU Jadwiga Wasiuk

JadwigaJadwiga Wasiuk – znana zwłaszcza z utworzenia Pelplińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Inicjatywa zrodziła się w kwietniu 2008 r., a jej ideą jest zorganizowanie warsztatów szkoleniowych dla seniorów; wykładów z różnych dziedzin życia, a także zajęć praktycznych, m.in. informatyki. Pani Jadwiga od 10 lat organizuje także międzynarodowe spotkania esperantystów. W sumie wzięło w nich udział już ponad 600 osób z 20 krajów świata. Na spotkaniach poznawany jest unikalny język i kultury poszczególnych narodów.