Informacja dla osób niesłyszących

W dniu 1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243).

W związku z powyższym osoby trwale lub okresowo mające trudności w komunikowaniu się (osoby głuche i głuchonieme) mogą komunikować się z Urzędem Miasta i Gminy w Pelplinie:

1. Osobiście zgłaszając się w godzinach pracy urzędu:

– poniedziałek od 7:30 do 15:30,
– wtorek od 7:30 do 15:30,
– środa od 7:30 do 16:00,
– czwartek od 7:30 do 15:30,
– piątek od 7:30 do 15:00,

2. Za pomocą faksu – numer (58) 536 14 64
3. Za pomocą poczty elektronicznej – adres e-mail:  urzad@archiwum.pelplin.pl
4. Elektronicznej Platformy Administracji Publicznej:  www.epuap.gov.pl

W Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin dostępny jest tłumacz języka migowego on-line. Toktutok polega na tłumaczeniu na żywo rozmowy z osobą głuchą za pośrednictwem tłumacza dostępnego przez Internet. Połączenie następuje automatycznie za pomocą naciśnięcia jednego przycisku. Dyplomowani tłumacze PJM i SJM oraz najnowocześniejsza technologia wideokonferencji Vidyo gwarantują najwyższą jakość usługi.