Honorowi Obywatele Pelplina

Ojciec Święty Jan Paweł II

Ojciec Święty Jan Paweł II – właśc. Karol Józef Wojtyła, ur. 18 maja 1920 w Wadowicach, zm. 2 kwietnia 2005 w Watykanie. Ppapiez2olski duchowny rzymskokatolicki, arcybiskup krakowski, kardynał, sługa Boży Kościoła katolickiego, kawaler Orderu Orła Białego, od 16 października 1978 do 2 kwietnia 2005 papież. Poeta i poliglota, a także aktor, dramaturg i pedagog. Filozof historii, fenomenolog, mistyk i przedstawiciel personalizmu chrześcijańskiego. Jan Paweł II był pierwszym papieżem z Polski, jak również pierwszym po 455 latach biskupem Rzymu, niebędącym Włochem.

papiezTen wielki Polak odwiedził Pelplin 6 czerwca 1999 r. podczas swojej VII podróży Apostolskiej, która przebiegała pod hasłem „Bóg jest miłością”. Tysiące wiernych zgromadziło się wówczas na mszy świętej, którą odprawił na wzgórzu znajdującym się przy wjeździe do Miasta Pelplin od strony Starogardu Gdańskiego. Miejsce to bardzo szybko stało się symbolem wizyty Papieża Polaka w Pelplinie. Z te okazji także otrzymało nazwę Góra Jana Pawła II. Do dziś także stoi tam pomnik oraz ogromny krzyż, który był częścią postawionego z okazji uroczystej mszy świętej, ołtarza.

8 listopada 1999 r. Radni Rady Miejskiej w Pelplinie, uchwałą nr XII/06/99, w uznaniu nieocenionych zasług dla Polski i Świata nadali Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tytuł Honorowego Obywatela Miasta Pelplin. W akcie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Pelplina znajdziemy m.in. takie słowa:

„Z pięknej ziemi kociewskiej, z Pelplina – Miasta, które jest stolica Diecezji Pelplińskiej, spieszymy do Piotra naszych czasów wdzięczni za Twoją Błogosławiona obecność w dniu 6 czerwca Roku Pańskiego 1999 w naszym mieście. Chcemy zrealizować zadania, które postawiłeś przed Nami na granicy Tysiącleci. Chcemy przyjmować, dzięki Twojemu słowu, Boże Orędzie wyrażone w Piśmie Świętym oraz w dziedzictwie pozostawionym przez Cystersów i naszych Ojców. Chcemy w naszym życiu osobistym i społecznym budować na skale, którą jest Jezus Chrystus i Jego Ciało – Kościół.”

Uchwała Rady Miejskiej w Pelplinie nr XII/06/99 z dnia 8 listopada 1999 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Pelplin Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II

Metropolita Krakowski Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz

 

Metropolita Krakowski Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz – ur. 27 kwietnia 1939 r. w Rabie Wyżnej. Polski biskup rzymskokatolicki,dziwisz kardynał prezbiter Santa Maria del Popolo, od 27 sierpnia 2005 r. arcybiskup metropolita krakowski, doktor teologii, członek Kongregacji Wychowania Katolickiego i Rady ds. Środków Masowego Przekazu. 23 maja 2006 r. Radni Rady Miejskiej w Pelplinie, Uchwałą nr XVI/406/06, w uznaniu za zasługi dla Gminy Pelplin nadali Jego Eminencji Księdzu Stanisławowi Kardynałowi Dziwiszowi Metropolicie Krakowskiemu, tytuł Honorowego Obywatela Gminy Pelplin. W akcie nadania tegoż tytułu znajdują się m.in. takie słowa: „Niechże tytuł ten będzie wyrazem wdzięczności i uznania za ogrom działań które przyniosły Pelplinowi rozgłos i sławę w Polsce i na świecie. Dziękujemy Waszej Eminencji za lata posługi przy boku Sługi Bożego umiłowanego Ojca Świętego Jana Pawła II jako osobistego sekretarza, przyjaciela, pomocnika i powiernika – dla dobra ludzi, Kościoła i świata

dziwiszaktPodziwiamy to niezwykłe oddanie Księdza Kardynała Wielkiemu Papieżowi zarówno w chwilach radości jak i w chwilach trudnych i tragicznych pełnienia przez Niego posługi Piotrowej. Pamiętamy tragiczny dzień czerwcowy 1961 r. i dni ostatnie w których Jan Paweł II odchodził do Domu Ojca. W naszych oczach Wasza Eminencja pozostanie jako najważniejszy świadek Jego życia, pontyfikatu i świętości. Wdzięczni jesteśmy za trud Waszej Eminencji w przygotowanie i przebieg pielgrzymek Ojca Świętego do Ojczyzny w tym tej jednej szczególnej, do naszej ziemi do Pelplina 6 czerwca 1999 r.”

Podczas uroczystości nadania aktu honorowego obywatelstwa powiedział: „Przyjmuję to obywatelstwo jako hołd dla Jana Pawła II, którego siódmą rocznicę przybycia do Pelplina dzisiaj obchodzimy – mówił metropolita krakowski. Pelplin będzie dla mnie od dzisiaj moim miastem, jak moja miejscowość urodzenia – Rawa Wyżna, gdzie się wychowałem, jak Kraków, gdzie także spędziłem moją młodość u boku kardynała Karola Wojtyły, i Rzym, gdzie mogłem służyć Piotrowi naszych czasów.”
(GCI)

Uchwała Rady Miejskiej w Pelplinie nr XVI/406/06 z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Pelplin JE Księdzu Kardynałowi dr Stanisławowi Dziwiszowi

Ksiądz Biskup Diecejzalny prof.dr hab. Jan Bernard Szlaga

Ksiądz Biskup Diecejzalny prof.dr hab. Jan Bernard Szlaga – ur. 24 maja 1940 w Gdyni – polski biskup rzymskokatolicki, szlagabiskup pomocniczy chełmiński w latach 1988–1992, mianowany biskupem diecezji pelplińskiej 25 marca 1992, profesor nauk teologicznych.

Z Pelplinem silnie połączyły go wydarzenia 25 marca 1992 r. Wówczas to Jan Paweł II bullą Totus Tuus Poloniae Populus (Cały Twój lud w Polsce) ustanowił nowy podział administracyjny Kościoła katolickiego w Polsce. Dzięki tej największej reorganizacji Kościoła w powojennej Polsce, powołano nowe diecezje w tym m.in. diecezję pelplińską. Powstała ona z części dotychczasowej diecezji chełmińskiej oraz dekanatów archidiecezji gnieźnieńskiej i diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Stolicą diecezji pelplińskiej zostało Miasto Pelplin. Tym samym Pelplin stał się nowym domem dla Księdza Biskupa Diecezjalnego prof. dr hab. Jana Bernarda Szlagi.

Obecność Księdza Biskupa Jana Bernarda Szlagi jest bardzo ważna dla lokalnej społeczności. Jego ogromne zaangażowanie w budowanie lepszej rzeczywistości na ziemi pelplińskiej jest wyraźnie dostrzegalne w każdym z jego działań.

szlagaakt30 grudnia 2003 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Pelplinie nr XV/128/03 Księdzu Biskupowi prof. dr hab. Janowi Bernardowi Szladze został nadany tytuł Honorowego Obywatela Gminy Pelplin. W akcie nadania tegoż tytułu znalazły się m.in. takie słowa: „Niechże tytuł ten będzie wyrazem wdzięczności i uznania za ogrom działań które przyniosły Pelplinowi rozgłos i sławę w Polsce i na świecie. Najznakomitsze z nich to na pewno: inicjatywa, przygotowanie i organizacja wizyty w Pelplinie Ojca Świętego Jana Pawła II, podczaszego pielgrzymki do Ojczyzny w czerwcowe dni 1999 r. Dzień 6 czerwca tegoż roku pozostanie dla Pelplina największym w ponad siedmiowiekowej historii. Wśród wielu wydarzeń, które przyniosły dni posługi arcypasterskiej na czoło wysuwają się: kompleksowa renowacja całego pocysterskiego kompleksu zabytkowego, podjęta po upływie kolejnych 100 lat, a przywracająca, odtworzoną z pieczołowitością, świetność Bazyliki Katedralnej, krużganków, wirydarza czy wspaniałych barokowych organów. Gdy dodamy do tego przywrócenie po 39 latach przerwy działalności Collegium Marianum, patronat nad restauracją Kościółka i budynku b. szpitala pocysterskiego, to jednoznacznie stwierdzić należy, że to właśnie te dokonania w sposób szczególny i ponadczasowy wprowadziły Pelplin w XXI wiek.”

Ogromny podziw dla wiedzy i zasług Księdza Biskupa oraz jego wyjątkowego wyrazu słów, które zachwycają, wewnętrznie budują, gdy trzeba zaniepokoją, nieustannie dodają nadziei i wskazują drogę, stanowi dla ziemi Pelplińskiej znaczące wyróżnienie.
(GCI)

Uchwała Rady Miejskiej w Pelplinie nr XV/128/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Pelplin JE Księdzu Biskupowi Diecezjalnemu prof. dr hab. Janowi Bernardowi Szladze