Gminy Stężyca i Żukowo

Celem partnerstwa miast jest wspieranie współpracy dwóch miast w dziedzinie gospodarki, administracji, sztuki, kultury, nauki, spraw młodzieży i oświaty w celu osiągnięcia wzajemnych korzyści oraz stwarzanie obywatelom możliwości poznawania kultury i sposobu życia innego miasta.

Angażowanie obywateli, stowarzyszeń i organizacji odbywa się zwłaszcza przez wymianę uczniów, młodzieży i studentów. Obecnie szczególne znaczenie ma wykorzystanie partnerstwa miast w celu nawiązywania kontaktów gospodarczych pomiędzy przedsiębiorstwami z miast partnerskich.

Uchwała

Porozumienie z dnia 21 listopada 2005 r.

Przebieg współpracy

W ramach współpracy między Gminą Pelplin a Gminami Stężyca, Żukowo odbył się szereg przedsięwzięć mających na celu umocnienie przyjaznych stosunków między gminami. Współpraca ta odbywała się w zakresie turystycznym, gospodarczym i promocyjnym. Poprzez partnerstwo to Gminy dążą do wniesienia swojego wkładu w rozwój naszych regionów.

Współpraca ta polega m.in. na wzajemnym promowaniu się oraz informowaniu o wydarzeniach kulturalnych, społecznych i politycznych, historii i życia mieszkańców. W ramach współpracy, tradycyjnie już od 2007 roku, wiosną, organizowany jest Integracyjny Dzień Sportu Samorządów Kociewia i Kaszub. W turnieju biorą udział przedstawiciele 7 zaprzyjaźnionych samorządów.

Linki do stron: www.gminastezyca.plwww.zukowo.pl