Gmina Teisnach – Niemcy

Celem partnerstwa miast jest wspieranie współpracy dwóch miast w dziedzinie gospodarki, administracji, sztuki, kultury, nauki, spraw młodzieży i oświaty w celu osiągnięcia wzajemnych korzyści oraz stwarzanie obywatelom możliwości poznawania kultury i sposobu życia innego miasta.

Angażowanie obywateli, stowarzyszeń i organizacji odbywa się zwłaszcza przez wymianę uczniów, młodzieży i studentów. Obecnie szczególne znaczenie ma wykorzystanie partnerstwa miast w celu nawiązywania kontaktów gospodarczych pomiędzy przedsiębiorstwami z miast partnerskich.

Uchwała

Uchwała Nr II/13/95 Rady Miejskiej w Pelplinie w sprawie nawiązania współpracy między Miastem i Gminą Pelplin i Markt Teisnach w Niemczech z dnia 24.03.1995 roku.

Współpraca

W dziedzinie kultury, sportu, oświaty, turystyki, gospodarki oraz bezpośrednich kontaktów młodzieży, stowarzyszeń i związków.

Przebieg współpracy

16.08.2003 r. Wizyta gości z Teinsnach Ankunft w Pelplinie. W październiku 2004r. miała miejsce wizyta przedstawicieli samorządu Teisnach będąca odpowiedzią na wizytę Burmistrza Gminy i Miasta Pelplin Andrzeja Stanucha, który udał się do Teisnach w sprawie kontynuowania współpracy między obydwiema gminami. Spotkanie zaowocowało zaproszeniem młodzieży z Gminy Pelplin do Niemiec, oraz zaproszeniem przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Pelplinie do odwiedzin w Bawarii.

14.07.2006 r. o godzinie 10:00 spod Urzędu Gminy I Miasta Pelplin Łukasz Badziąg wraz ze swoją ekipą udali się na rowerową wyprawę do Teisnach chcąc tym samym uczcić 75lecie nadania Pelplinowi praw miejskich. Ekipa dotarła do celu 20.07.2006 o godz.21. Ponadto w ramach współpracy między miastami w sierpniu 2006 r. odbywały się liczne wymiany młodzieży. Na bieżącą prowadzona jest zwyczajowo przyjęta korespondencja okolicznościowa, która pielęgnuje wspólnie zdobyte doświadczenia oraz co najważniejsze podtrzymuje nawiązany wcześniej kontakt.

Link do strony: www.teisnach.de