Gmina Grafling – Niemcy

Celem partnerstwa miast jest wspieranie współpracy dwóch miast w dziedzinie gospodarki, administracji, sztuki, kultury, nauki, spraw młodzieży i oświaty w celu osiągnięcia wzajemnych korzyści oraz stwarzanie obywatelom możliwości poznawania kultury i sposobu życia innego miasta.

Angażowanie obywateli, stowarzyszeń i organizacji odbywa się zwłaszcza przez wymianę uczniów, młodzieży i studentów. Obecnie szczególne znaczenie ma wykorzystanie partnerstwa miast w celu nawiązywania kontaktów gospodarczych pomiędzy przedsiębiorstwami z miast partnerskich.

Uchwała

Uchwała Nr XIX/196/2000 Rady Miejskiej w Pelplinie w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy Gminą Pelplin i Gminą Grafling w Bawarii z dnia 21.09.2000 roku

Współpraca

W dziedzinie kultury, sportu, oświaty, turystyki, gospodarki oraz bezpośrednich kontaktów młodzieży, stowarzyszeń i związków.

Przebieg współpracy

Od 2000 r. cyklicznie organizowany był pobyt ok. 40 osobowej grupy młodzieży w partnerskich gminach. Z okazji obchodów jubileuszu 110 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Pelplinie, gościli strażacy z zaprzyjaźnionych gmin niemieckich.

W 2001 r. w ramach wymiany polska kadra nauczycielska wzięła udział w seminarium dla nauczycieli w Dolnej Bawarii. Spotkanie odbyło się pod hasłem ‘Rozwój techniki a proces kształcenia.

Na bieżąco prowadzona jest zwyczajowo przyjęta korespondencja okolicznościowa, która pielęgnuje wspólnie zdobyte doświadczenia oraz co najważniejsze podtrzymuje nawiązany wcześniej kontakt.

Link do strony: www.grafling.de