Gmina Gniew

Celem partnerstwa miast jest wspieranie współpracy dwóch miast w dziedzinie gospodarki, administracji, sztuki, kultury, nauki, spraw młodzieży i oświaty w celu osiągnięcia wzajemnych korzyści oraz stwarzanie obywatelom możliwości poznawania kultury i sposobu życia innego miasta.

Angażowanie obywateli, stowarzyszeń i organizacji odbywa się zwłaszcza przez wymianę uczniów, młodzieży i studentów. Obecnie szczególne znaczenie ma wykorzystanie partnerstwa miast w celu nawiązywania kontaktów gospodarczych pomiędzy przedsiębiorstwami z miast partnerskich.

Uchwała

Uchwała Nr.XLI/414/06 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 23 maja 2006 roku

Współpraca

Współpraca w zakresie turystyki, kultury, edukacji, kultury fizycznej, promocji i przedsiębiorczości.

Przebieg współpracy

W ramach wieloletniej współpracy między Gminą Gniew i Gminą Pelplin odbył się szereg przedsięwzięć mających na celu umocnienie przyjaznych stosunków między obiema gminami. Współpraca ta odbywała się w zakresie turystycznym, gospodarczym i promocyjnym. Poprzez partnerstwo to obie Gminy dążą do wniesienia swojego wkładu w rozwój naszych regionów. Współpraca ta polega m.in. na wzajemnym promowaniu się oraz informowaniu o wydarzeniach kulturalnych, społecznych i politycznych, historii i życia mieszkańców. Wspólnym budowaniu bazy informacji turystycznej. Wspólnych działaniach wystawienniczych i promocyjnych. Ostatnia wspólna publikacja została wydana w roku 2012 z okazji odbywających się na Kociewiu Mini Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej.

Link do strony: www.gniew.pl