Colletorto – Włochy

Celem partnerstwa miast jest wspieranie współpracy dwóch miast w dziedzinie gospodarki, administracji, sztuki, kultury, nauki, spraw młodzieży i oświaty w celu osiągnięcia wzajemnych korzyści oraz stwarzanie obywatelom możliwości poznawania kultury i sposobu życia innego miasta.

Angażowanie obywateli, stowarzyszeń i organizacji odbywa się zwłaszcza przez wymianę uczniów, młodzieży i studentów. Obecnie szczególne znaczenie ma wykorzystanie partnerstwa miast w celu nawiązywania kontaktów gospodarczych pomiędzy przedsiębiorstwami z miast partnerskich.

Uchwała

Porozumienie o współpracy z dnia 28 października 2013 r.

Współpraca

Współpraca w dziedzinach oświaty i kultury.

Przebieg współpracy

28 października 2013 r., podczas wizyty delegacji Pelplina we Włoszech, podpisane zostało porozumienie o współpracy miedzy Pelplinem, a włoskim miastem Colletorto.

Nawiązanie kontaktów nastąpiło w 2011 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Miłośników Pelplina, kiedy to delegacja z Pelplina gościła w Colletorto w ramach początków współpracy z partnerem do unijnego projektu „Europa dla obywateli”. W roku ubiegłym goście z Colletorto po raz pierwszy przybyli do Pelplina, a następnie grupa mieszkańców naszej gminy wzięła udział w międzynarodowym projekcie w Italii. Tak, więc po dwóch latach, wzajemna współpraca przypieczętowana została podpisanym porozumieniem przez burmistrza Colletorto Carlo de Simone i zastępcę burmistrza Pelplina Tadeusza Błędzkiego.

W ramach obecnej wizyty i spotkania europejskiego w Colletorto, uczestnicy mieli okazję do szczegółowego zapoznania z uprawą oliwek, zbiorami i przetwarzaniem w zakładach produkujących oliwę z oliwek. Region Molise w środkowych Włoszech to plantacje oliwek, piękne krajobrazy i dużo słońca, nawet późną jesienią.

Jakie kolejne plany współpracy? Stowarzyszenie Miłośników Pelplina złożyło wniosek na wymianę międzynarodową w ramach programu UE „Europa dla Obywateli”. Projekt odbędzie się w Pelplinie w lipcu 2014 roku z udziałem partnerów z Włoch (Colletorto), Węgier (Alsomenedi) i Litwy (Soleczniki).