NGO

 • 1% dla organizacji pozarządowych

  Dodano przez Redaktor, 10 marca 2015
  0
  0
  Nadszedł czas, w którym rozliczamy się z Urzędem Skarbowym. W związku z tym przypominamy o mechanizmie, dzięki któremu mogą Państwo wspierać organizacje pozarządowe z naszej gminy. Przekazując 1% swojego podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego, wspieramy konkretny cel, działanie lub grupę odbiorców danej organizacji. Dzięki uzyskanemu wsparciu organizacje mogą się rozwijać i jeszcze lepiej służyć mieszkańcom naszej gminy.  […]
 • Otwarty konkurs ofert dla NGO

  Dodano przez Redaktor, 26 lutego 2015
  0
  0
  Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin ogłasza z dniem 26.02.2015 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pelplin w 2015 roku w obszarze: 1)  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: a)  wzbogacenie życia kulturalnego Pelplina poprzez projekty artystyczne, w tym festiwale, konkursy i warsztaty wykorzystujące lokalny potencjał kulturotwórczy; b)  rozwój projektów wydawniczych (książki, czasopisma, wydawnictwa multimedialne) związane […]
 • Innowacje edukacyjne w Zespole Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie na półmetku

  Dodano przez Redaktor, 23 lutego 2015
  0
  0
  Od 1 września 2014 r. w  Zespole Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie jest realizowany projekt pt. „Jedynka Dzieciom” Fundacji Jedynka Dzieciom w partnerstwie z Gminą Pelplin.  Projekt skierowany jest do 60 uczniów i uczennic Zespołu Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie. Od października ubiegłego roku trwają w szkole zajęcia rewalidacyjne, wyrównawcze, logopedyczne oraz innowacyjne zajęcia dodatkowe Robusiowa […]
 • Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Tczewskiego 2015-2016 wybrana

  Dodano przez Redaktor, 19 lutego 2015
  0
  0
  17 lutego 2015 roku w Fabryce Sztuk w Tczewie odbyły się wybory do Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Tczewskiego drugiej kadencji (na lata 2015-2016). Na spotkaniu zostało wybranych 12 osób z tzn. części powiatowej Rady. Oto one: 1. Łukasz Brządkowski – zgłoszony przez stowarzyszenie Ruch Inicjatyw Obywatelskich Tczewa 2. Magdalena Grabowska – zgłoszona przez Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w […]
 • Otwarty konkurs ofert dla NGO

  Dodano przez Redaktor, 9 lutego 2015
  0
  1
  Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin ogłasza z dniem 09.02.2015 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pelplin w 2015 roku w obszarze: 1)    wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu: a)    organizacja zajęć sportowych, konferencji, zawodów, imprez sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców gminy, w szczególności o charakterze otwartym; b)    popularyzacja rekreacji ruchowej i aktywnych form spędzania czasu wolnego. […]
 • Ankieta dot. współpracy organizacji z Urzędem Marszałkowskim

  Dodano przez Redaktor, 29 stycznia 2015
  0
  0
  Wszystkie organizacje pozarządowe zachęcamy do wypełnienia ankiety, której celem jest analiza jakości i satysfakcji ze współpracy pomiędzy przedstawicielami trzeciego sektora a Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Ankieta ma na celu nie tylko ocenę współpracy, ale również ma pokazać nowe kierunki, wspólnie podejmowanych działań. Ankieta została przygotowana przez zespół międzysektorowy, czyli przedstawicieli: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych. Ankieta […]
 • Wybory do Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Tczewskiego

  Dodano przez Redaktor, 28 stycznia 2015
  0
  0
  Serdecznie zapraszamy wszystkich przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych z powiatu tczewskiego na Zebranie Wyborcze dotyczące powołania Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Tczewskiego drugiej kadencji (na lata 2015-2016). Spotkanie odbędzie się we wtorek 17 lutego 2015r. w Fabryce Sztuk w Tczewie przy ul. 30-go Stycznia 4 o godz. 17.00. Za nami pierwsza – pilotażowa – kadencja Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Tczewskiego. Nastąpił […]
 • Spotkanie pelplińskich organizacji pozarządowych

  Dodano przez Redaktor, 20 stycznia 2015
  0
  0
  Początek nowego roku jest doskonałą okazją do wyznaczenia nowych kierunków na rozpoczynający się rok. W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Patryk Demski serdecznie zaprasza przedstawicieli pelplińskich organizacji pozarządowych na otwarte spotkanie, które odbędzie się 27 stycznia 2015 r. (wtorek) o godz. 14:30 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Pelplin (II piętro). Spotkanie będzie okazją do omówienia […]
 • Zebranie Sprawozdawcze PZW koło nr 63 „VERISSA” w Pelplinie

  Dodano przez Redaktor, 14 stycznia 2015
  0
  0
  Zarząd koła 63 PZW VERISSA w PELPLINIE zaprasza wszystkich swoich członków na zebranie sprawozdawcze za rok 2014, które odbędzie się 25 stycznia 2015 r. w zajeździe „SOLECKI” przy ulicy Sambora. Rozpoczęcie zebrania: 10:00 Zachęcamy do czynnego udziału w zebraniu, jest to najlepszy czas na wyrażanie swoich spostrzeżeń w tematach wędkarskich.
 • Sprawozdanie ze zbiórki publicznej nr RTI.5311.4.2013 przeprowadzonej przez Fundację Jedynka Dzieciom

  Dodano przez Redaktor, 7 stycznia 2015
  0
  0
  Cel zbiórki:   Wspieranie sportu i edukacji. Forma przeprowadzenia zbiórki: Sprzedaż ,,cegiełek wartościowych” Termin przeprowadzenia zbiórki: od 4.01. 2014 roku do 31.12.2014 roku Miejsce  zbiórki:  Miasto i Gmina  Pelplin Sposób informowania o zbiórce:  strona internetowa Fundacji Jedynka Dzieciom: www.fundacjajedynkadzieciom.archiwum.pelplin.pl ;  strona internetowa Gminy Pelplin: www.archiwum.pelplin.pl ; Kwota pozyskana ze sprzedaży cegiełek:  5 623,52 zł , koszty 510,11 zł Sposób rozdysponowania środków: zakup […]